Presentation
Lunds universitet Inhalationsläkemedel

Framtidens inhalationsläkemedel

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Johan Lindvall
Kyrre Thalberg, adjungerad professor vid Lunds universitet. Foto: Johan Lindvall
Kyrre Thalberg, adjungerad professor vid Lunds universitet. Foto: Johan Lindvall

För snart 40 år sedan lanserades världsnyheten pulverinhalatorn Turbuhaler. Nu tas nästa steg i utvecklingen av innovativa inhalationsläkemedel med nya verkningsmekanismer och formuleringstekniker.

Kyrre Thalberg är adjungerad professor vid Lunds universitet.
I drygt 30 år har han arbetat med pulverberedningar för inhalation. Han var en av de forskare som bidrog till framgångarna med pulverinhalatorn Turbuhaler; en av våra stora svenska medicintekniska innovationer som i kombination med astmaläkemedlen Bricanyl och Pulmicort revolutionerade behandlingen för astmatiker världen över.
Sedan 2020 arbetar Kyrre Thalberg i Lund. I sin forskning arbetar han med att utveckla nästa generationens inhalationsberedningar.
Han har den ena foten i akademin och den andra i life science-industrin, bland annat genom CRO-bolaget Emmace, en test- och rådgivande kontraktsforskningsorganisation.

Många utmaningar
Utmaningarna är dock många, menar Kyrre. Inhalationsläkemedel måste fungera effektivt ihop med sin inhalator. Dessvärre är det inte alltid enkelt för patienter att använda den korrekt. Ett annat huvudproblem är att effektiviteten hos inhalationsformuleringar varierar. Det är svårt att förutsäga hur mycket av dosen som verkligen når lungan.
– Vårt mål är att bygga en bättre förståelse, exempelvis av blandningsprocessens betydelse och hur vi ska optimera och effektivisera framtida produkter. Det är också en ekonomisk fråga, eftersom de aktiva farmaceutiska substanserna är väldigt dyra. Dessutom arbetar vi med spraytorkade partiklar vilket möjliggör formulering av biomolekyler.

Brygga mellan akademin och företag
Ambitionen är också att skapa en brygga mellan Lunds universitet och de life science-företag som arbetar med utveckling av inhalationsprodukter.
En viktig uppgift är nu att knyta ihop forskning från akademin och företag och se till att industriella behov tillgodoses så att kunskapen snabbare kan implementeras i nya produkter.
Kyrre Thalberg är även drivande i forumet Sweden Inhalation Network (SwedIN) som samlar svenska inhalationsforskare och förbereder dem för framtiden.
– De pionjärer som satte det här området på kartan är seniora. Vi behöver därför nya krafter av unga forskare som kan få tillgång till forskningsmiljöerna och all samlad erfarenhet och bidra till att Sverige bibehåller en världsledande position.

Lunds universitet – Inhalationsläkemedel

Kyrre Thalberg är adjungerad professor vid Lunds universitet. Hans forskningsprojekt: Förståelse och prediktion av inhalationsformuleringar finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning.

lu.se