Presentation
Sandvik Industridoktorand

Drivkraft för forskning och innovation

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Fredrik Hjerling
Stella Sten och Ahmet Bahadir Yildiz har båda doktorerat på KTH i nära samarbete med Sandvik. Foto: Fredrik Hjerling
Stella Sten och Ahmet Bahadir Yildiz har båda doktorerat på KTH i nära samarbete med Sandvik. Foto: Fredrik Hjerling

Sandviks samspel med lärosäten och finansieringsinstitut som SSF är ett drivmedel för industrins utveckling såväl som för svensk forskning och konkurrenskraft.

Sandviks innovationer har en betydande inverkan på viktiga processer inom branscher som gruvdrift och infrastruktur. En möjliggörare för utvecklingen är företagets nära samarbete med olika lärosäten, företag, och finansiärer som SSF. Genom att dela kunskaper och resurser får forskningen verkliga kontexter och problem att arbeta med. Samtidigt får industrin några av landets vassaste forskares fulla fokus.
Ahmet Bahadir Yildiz är ett typexempel. Hans företag Scatterin tillhandahåller tjänster inom röntgen- och neutronanalys av material med sin egenutvecklade mjukvara för dataanalys som möjliggörare. Den högintensiva röntgenstrålningen (synkrotronljus) och neutronerna är mycket kraftfullare än konventionell röntgen och gör det möjligt att studera hårdmetallers beskaffenhet. Metodiken användes inom Yildiz doktorsarbete vid KTH och fortsätter användas idag för att ge värdefull kunskap och för att vidareutveckla hårdmetall för bergborrning och skärande bearbetning. Scatterins arbete sker i nära samarbete med Sandvik.
– Vi utvecklar vår metodik utifrån riktiga utmaningar i industrin. Att arbeta med Sandvik ger större förståelse för dagens och framtidens utmaningar, säger Ahmet Bahadir Yildiz.

Samarbete som gett resultat
Ahmet Bahadir Yildiz började forska tillsammans med Sandvik redan under hans doktorsavhandling vid Swedish Neutron School (SwedNess), en forskarskola som involverar flera av Sveriges största universitet och med finansiering från SSF. Doktorandprojektet, som fokuserade på utveckling av hårdmetall, innefattade analys av stora mängder svåranalyserade neutrondata som var viktiga för att förstå tillverkningsprocesser och användningen av hårdmetallprodukter. Projektet hade också Sandvik som industriell partner.
– Mot slutet av min doktorandtid så bestämde vi oss för att utveckla en prototyp på en mjukvara, eftersom vi förstod att den analysmetod som vi utvecklat under arbetet skulle kunna hjälpa alla projektpartner och även andra aktörer att studera konstruktionsmaterial på ett effektivt sätt, säger han.
Företaget Scatterin är ett direkt resultat av projektet – en spin-off som gjort det möjligt för Ahmet Bahadir Yildiz att fortsätta utveckla och bidra till nya metodiker som ger insikter om material.
– Jag hade aldrig kunnat starta Scatterin om det inte vore för Sandvik och organ som SSF, Vinnova och KTH Innovation. De har varit stödjande och möjliggjort arbetet, från start till mål, säger han.

Central för framtidens bergborrning
Stella Sten är doktorand på KTH och aktiv i projektet Sintering of Inhomogeneous Materials, som är fullt finansierat av SSF. Hennes forskning bidrar till en mer hållbar och effektiv bergborrning och spelar en viktig roll i industrins utveckling. Hennes framsteg har redan lett till en anställning hos Sandvik Mining and Rock Solutions, Rock Tools.
– Jag gick materialdesignprogrammet på KTH, fastnade för ämnet och fortsatte med en teknisk materialvetenskapsinriktning som master. I samma veva som jag gjorde mitt examensjobb på Sandvik Coromant annonserades doktorandtjänster ut inom ett stort SSF-finansierat projekt. Jag sökte en av tjänsterna och fick den. Det var starten på min forskarutbildning, berättar Stella Sten.
I projektet arbetar Stella Sten med forskning på hårdmetall. Närmare bestämt ett kompositmaterial av hård keramisk volframkarbid som blandas med metallisk kobolt. Det är en kombination som ger materialet unika egenskaper av hårdhet och seghet som lämpar sig för verktyg för till exempel bergborrning. Olika kombinationer ger olika materialegenskaper som kan skräddarsys.
– Bergborrning har en stor betydelse för samhällsutvecklingen och används för allt från att utvinna mineraler till mobiltelefoner till att bereda för samhällsviktig infrastruktur.
Sverige har en lång tradition inom materialutveckling, men det finns fortfarande sätt att optimera ett material för sin applikation. Att få arbeta med det är det bästa som finns.
Stellas doktorandprojekt har lett till ökad förståelse för materialet och vilka metoder som kan användas för vidare utveckling. Hennes forskning har bestått av avancerad mikroskopi samt modellering för att förstå och prediktera strukturer. Med denna kunskap har hon studerat hur olika parametrar påverkar slutegenskaperna i materialet. Detta bidrar till att vidareutveckla hållbara verktygsmaterial för bergborrning och stärka den svenska industrin.
– Här på Sandvik får jag nu jobba med precis det jag forskat på. Tack vare SSF har jag kunnat slipa mina teoretiska kunskaper och fått många olika verktyg att tillämpa i mitt arbete, säger Stella Sten.

Sandvik

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Sandviks verksamhet baseras på omfattande investeringar inom forskning och utveckling, expertis inom industriella processer och digitala lösningar, en unik kompetens inom materialteknik och nära samarbeten med kunder och kunskapsnav som svenska lärosäten och forskningsprojekt.

home.sandvik/se