Presentation
SciLifeLab SciLifeLab Data Centre

De bygger framtidens digitala infrastruktur för life science

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Göran Ekeberg
Stående från vänster: Johan Rung, föreståndare, Hanna Kultima, vice föreståndare, Ola Spjuth, professor och AI-ansvarig, Nikita Churikov, dataingenjör och Johan Alfredéen, dataingenjör. Sittande från vänster: Hamza Imran Saeed, dataingenjör, Viktor Sandström, dataingenjör och Arnold Kochari, projektledare för SciLifeLab Serve. Foto: Göran Ekeberg
Stående från vänster: Johan Rung, föreståndare, Hanna Kultima, vice föreståndare, Ola Spjuth, professor och AI-ansvarig, Nikita Churikov, dataingenjör och Johan Alfredéen, dataingenjör. Sittande från vänster: Hamza Imran Saeed, dataingenjör, Viktor Sandström, dataingenjör och Arnold Kochari, projektledare för SciLifeLab Serve. Foto: Göran Ekeberg

SciLifeLab Data Centre vid Uppsala universitet har ett nationellt uppdrag och utvecklar digitala tjänster för life science i samverkan med nationella och internationella aktörer. Syftet med verksamheten är att stärka Sveriges förmåga att bedriva världsledande forskning och innovation inom data-driven life science, där öppenhet och långsiktigt värde av resultaten står i fokus.

SciLifeLab är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan de största svenska universiteten, de i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och Linköping. Syftet är att tillhandahålla avancerade teknologiplattformar inom infrastrukturen, samt att driva ett forskningsprogram inom data-driven life science (DDLS), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, där rekrytering av internationell kompetens inom forskning och teknisk utveckling till Sverige är centralt. SciLifeLab Data Centre ansvarar för IT- och datahanteringsfrågor vid SciLifeLab och inom forskningsprogrammet DDLS. 2022 beslöt SSF att stödja arbetet genom ett anslag till Johan Rung som Research Infrastructure Fellow för projektet ”En nationell e-infrastruktur för livsvetenskapliga data”.

Nästa generations forskare
– Vi stöder utvecklingen mot en allt mer datadriven svensk livsvetenskapsforskning. Vi utvecklar datatjänster för alla områden inom life science samt kunskapsstöd för hantering av forskningsdata, säger Johan Rung, föreståndare vid SciLifeLab Data Centre. Enheten utvecklar och driver bland annat en nationell dataportal för infektionsbiologi, pathogens.se, ett nationellt datarepositorium för life science, och rekommendationer och riktlinjer för forskningsdatahantering.
– Vårt uppdrag är inte att vara en traditionell supportorganisation. Vi vill i stället förmedla kunskap och skapa tjänster som kan generera långsiktiga och bestående värden för svensk livsvetenskaplig forskning, verktyg som kan fortsätta utvecklas och formas av den community av användare som nyttjar dem, säger Hanna Kultima, vice föreståndare vid SciLifeLab Data Centre.
– Forskningsprogrammet DDLS är ett tydligt exempel på den pågående transformationen av vårt forskningsfält, där forskning och teknikutveckling blir alltmer data-driven, och där AI får en nyckelroll. Vår unika profil där vi sammanväver öppen vetenskap, life science, samt en stark och ansvarsfull IT-organisation inom SciLifeLab Data Centre ökar vår förmåga att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens, säger Johan Rung.

Världsledande AI-plattform
SciLifeLab Serve, serve.scilifelab.se, är en tjänst från SciLifeLab Data Centre som ger tillgång till en stor samling av maskininlärningsmodeller samt beräkningsapplikationer inom life science. SciLifeLab Serve används av enskilda forskare, forskargrupper och forskningsinfrastrukturer runt om i Sverige och resten av världen.
– Allt fler forskare utvecklar eller använder sig av AI-modeller, och området utvecklas i snabb takt. SciLifeLab Serve underlättar delning av modeller och verktyg. Plattformen är världsunik och tillgänglig för samtliga svenska forskare inom life science. Vi håller fortfarande på att utveckla plattformen, som redan innehåller över 100 modeller och applikationer, och organisationer från andra länder har visat intresse för att använda tjänsten. Framöver ser vi stor potential i olika samarbeten med syftet att även forskare i den privata life science-sektorn, sjukvård samt offentliga aktörer ska kunna använda plattformen, säger Arnold Kochari, projektledare för SciLifeLab Serve.
– AI växer fram som ett viktigt område som kommer att genomsyra life science, och kommer att både effektivisera och att möjliggöra en helt ny typ av forskning. Vid SciLifeLab så jobbar vi för att möjliggöra och förenkla för forskare att integrera AI i forskningen, och SciLifeLab Serve minskar de tekniska utmaningarna för att publicera och samarbeta kring AI-modeller. En viktig drivkraft för oss är att bidra till utvecklingen av öppen vetenskap, vilket ger nya förutsättningar för transparens och interaktion, säger Ola Spjuth, professor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och AI-ansvarig vid SciLifeLab.

SciLifeLab Data centre

SciLifeLab Data Centre ansvarar för IT- och datahanteringsfrågor vid SciLifeLab och forskningsprogrammet Data-Driven Life Science (DDLS). På SciLifeLab strävar vi efter att göra data, programkod och andra forskningsresultat tillgängliga och hanterade enligt öppna vetenskapliga standarder för att maximera långsiktigt värde och återanvändbarhet.

serve.scilifelab.se
data.scilifelab.se