Presentation
Volvo Cars

Volvo leder vägen mot en cirkulär fordonsindustri

Publicerad 15 juni 2023
Sandra Tostar, teknisk ledare för polymera och biobaserade material på Volvo Cars. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Sandra Tostar, teknisk ledare för polymera och biobaserade material på Volvo Cars. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Volvo Cars har tagit ett stort steg framåt i sin strävan att bli en ledande aktör inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Med sitt fokus på återvunnen plast och biobaserade material är företaget på god väg att förändra hela fordonsindustrin.

Sandra Tostar är teknisk ledare för polymera och biobaserade material på Volvo Cars. Hennes arbete sträcker sig från att vara involverad i övergripande strategier och forskningsval till att arbeta på detaljnivå med komponentdesign för att främja användningen av återvunnet material och biobaserade råvaror.
– Mitt fokusområde är återvunnen plast och dess applikationer i bil, ett väldigt roligt och varierande uppdrag.
Ett nyligen avslutat projekt som Sandra varit involverad i är SVE-REP (Sustainable Vehicles with Recycled Plastics).
– Målet är att införa 25 procent återvunnen plast eller biobaserad råvara i våra fordon från 2025. Tyngdpunkten i projektet var själva appliceringen, att få in materialet i bil. Det har vi faktiskt lyckats med. Idag har vi material som blivit godkända för användning i komponenter och som nu ska föras in i löpande produktion, vilket är ett viktigt led i arbetet med att uppnå Volvo Cars övergripande hållbarhetsmål, berättar Sandra.

Hållbarhetsstrategi
Volvo Cars strävar efter tre övergripande strategier inom hållbarhet: climate action (klimatåtgärder), circular economy (cirkulär ekonomi), och responsible business (ansvarsfullt företagande). Just nu ligger fokus främst på circular economy, där Volvo samarbetar med olika partners för att utveckla affärsmodeller i syfte att uppnå en cirkulär materialåtervinning.
– Mindre projekt i form av Proof of Concepts har visat att det är möjligt, nu är utmaningen att skala upp dessa lösningar och skapa hållbara affärsmodeller som kan tillämpas på bred front, säger Sandra.

Batterier
Annika Ahlberg Tidblad är teknisk ledare inom området batterisäkerhet och lagstiftning på Volvo Cars.
– Jag arbetar med att stödja utvecklingsteam inom Volvo och är engagerad i lagkravsutveckling och standardisering, både nationellt och internationellt.
Annika är även docent i oorganisk kemi vid Ångström Advanced Battery Center vid Uppsala universitet där hon har en deltidsanställning som lektor. Just nu medger tiden inte så mycket egen forskning, men ett intressant projekt som Annika är involverad i är kopplat till säkerhet vid termisk rusning i litiumjonbatterier. Tillsammans med forskaren Elna Heimdahl-Nilsson vid Lunds universitet har hon utvecklat en modell för att förstå kinetiken och olika faser av gasutvecklingen.
– Målet är att kunna genomföra interventioner i processen för att ändra kinetiken och därmed minska risken för antändning. Eventuellt kan vi även minska toxiciteten genom att binda upp ämnen som bidrar till detta, förklarar Annika.
Forskningen som genomförts inom ramen för Swedish Electric Mobility Center har gett ringar på vattnet. Tillsammans med Uppsala universitet tittar hon på sensorteknik för att direkt kunna följa de kemiska och fysikaliska processerna som sker i batteriet.
– Här är tanken att använda akustisk emission för att övervaka vad som händer inne i batteriet. Målet är att utvärdera om denna typ av teknik kan användas för riktad styrning av batteriet i stället för att som nu sker, reglera med makroparametrar. Genom att övervaka och förstå exakt vad som händer inne i batteriet kan man i nästa steg förbättra både prestanda, livslängd och säkerhet.

Lång livslängd och hög säkerhet
Annika ser fortfarande stora möjligheter till utveckling inom batteriteknik. Det omfattar allt från elektroaktiva material som anoder och katoder till osynliga ämnen som bindemedel, separatorer och design av battericeller.
– Målet är att använda så lite kritiska material som möjligt i kombination med att batterierna ska ha lång livslängd, hög säkerhet och stor tillförlitlighet. Här har vi redan kommit en bra bit på väg. Dagens produkter har betydligt längre livslängd och bättre prestanda jämfört med de som kom för 10–15 år sedan. Vi vet också att ökningen av elbilar på marknaden är exponentiell, men att ökningen av incidenter inte följer samma kurva. Det, om något, bevisar att industrin gör ett bra jobb, fastslår Annika.

Annika Ahlberg Tidblad, teknisk ledare inom området batterisäkerhet och lagstiftning på Volvo Cars. Foto: Johan Marklund
Annika Ahlberg Tidblad, teknisk ledare inom området batterisäkerhet och lagstiftning på Volvo Cars. Foto: Johan Marklund

Klicka här för att läsa mer om Volvo Cars arbete med hållbarhet

Volvo Cars

Volvo Cars har alltid varit ett varumärke för människor som bryr sig om andra människor och världen vi lever i. Därför har vi bestämt oss för att göra livet enklare, bättre och säkrare för alla.

volvocars.se