Presentation
SU – SUSMATCHEM

Vill nyttja ligninets fulla potential

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Marklund
Mika Sipponen, doktor i kemiteknik och docent i materialkemi vid Stockholms universitet. Foto: Johan Marklund
Mika Sipponen, doktor i kemiteknik och docent i materialkemi vid Stockholms universitet. Foto: Johan Marklund

Lignin är naturens egna supermaterial – funktionellt, tillgängligt och förnybart. Ett SSF-projekt på Stockholms universitet ämnar hitta nya tillämpningsområden som kan bidra till ökad hållbarhet i samhället.

Lignin är en polymer som finns i de vedartade delarna av nästan alla landväxter. Träd består till 20–30 procent av ämnet där det fungerar som bindemedel för cellulosan, skyddar mot UV-strålning och röta samt effektiviserar trädets vattenupptagningsförmåga.
Näst efter cellulosa är lignin den största förnybara källan till kol som finns. Och tack vare dess höga energivärde förbränns hela 98 procent av allt extraherat lignin, vilket leder till betydande koldioxidutsläpp. Det skulle dock vara möjligt att minska dessa utsläpp genom att hitta nya sätt att använda lignin i materialprodukter.
En forskningsgrupp på Stockholms universitet fokuserar just på hållbar materialkemi av industriella biprodukter varav lignin är en av dem. Arbetet sker i projektet SUSLIG där huvudsyftet är att återskapa – eller förbättra – ligninets funktionella egenskaper i nya hållbara material. Projektet har stöd från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).
– Vi är tacksamma för det stora stöd från SSF som möjliggör vår långsiktiga forskning för att ta användningen av lignin till nya områden, säger Mika Sipponen som är doktor i kemiteknik, docent i materialkemi och gruppledare för forskningsgruppen.
Projektet har valt tre tillämpningsområden baserat på utmaningar inom hållbar utveckling och befolkningstillväxt. Biobaserade återbrukbara plastmaterial och material med fästegenskaper, energieffektiviserande material för till exempel solceller och isolering samt jordbruk med minskat behov av kemikalier.
– Inom fem–tio år hoppas vi att lignin hjälper till att producera både industriella och konsumentorienterade produkter, säger Mika Sipponen.

På rätt plats i rätt tid
Stockholms universitet har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor och Mika menar att det finns ett stort stöd för deras forskning.
– Institutionen för material- och miljökemi är en utmärkt bra plats att vara på idag och jag är väldigt tacksamma över det stöd vi har, från forskarkollegor såväl som administrativt.
Även SUCCeSS, Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems är en värdefull aktör, inte minst genom att erbjuda en länk mellan forskning, näringsliv och politik.
– Det har alltid varit viktigt för mig att ha en dialog med industrin. Det ger konkreta tillämpningsmöjligheter med vår forskning, säger Mika Sipponen.

Stockholms universitet – SUSMATCHEM

Ligninbaserade funktionella material för en hållbar framtid
Forskargruppen Hållbar Materialkemi, SUSMATCHEM, på Stockholms universitet forskar om ligninets egenskaper och möjligheter att ersätta fossilbaserade råvaror i nya hållbara och funktionella material. SUSLIG-projektet främst inom tillämpningsområdena bioplastmaterial, energibesparing och jordbruk. Projektet har stöd från Stiftelsen för strategisk forskning (Framtidens Forskningsledare, FFL8).

su.se