Presentation
Forskarskolan SwedNess

Utbildningssatsning med internationella visioner

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Per Mikaelsson
Martin Månsson, studierektor och Frank Elson, student på SwedNess. Foto: Per Mikaelsson
Martin Månsson, studierektor och Frank Elson, student på SwedNess. Foto: Per Mikaelsson

Forskarskolan SwedNess samlar 40 studenter som specialiserar sig på neutronspridning. Utöver en utbildning i världsklass får de resa och skapa sig ett internationellt nätverk – SwedNess är en satsning för framtiden.

År 2028 väntas forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, i Lund, vara i full drift. Stiftelsen för strategisk forskning har därför satsat 220 miljoner på forskarskolan SwedNess, Swedish Neutron Education for Science & Society, som tar fram spetskompetens i neutronspridning med hjälp av 40 unga forskare från hela världen.
Ashok S. Menon är en tidigare SwedNess-student som nu gör sin postdoc vid University of Warwick. Hans forskning har hela tiden fokuserat på litiumjonbatterier, men han har nu delvis ändrat sitt fokus från kemi för fasta tillstånd till spektroskopi.
– När det kommer till forskning är det viktigt att ha ett globalt perspektiv, men i många utbildningar är det lätt att hamna i sin egen bubbla. Att få resa så mycket som vi studenter får göra under vår tid i SwedNess ger så mycket. Att veta vilken forskning som pågår runtom i världen och vilka diskussioner som förs gör att man får ta del av en stor mängd idéer och kunskap, säger han.
Insikter från de olika resorna ger också en frihet.
– Du exponeras för så mycket, till exempel var jag i början av utbildningen i Estland och lärde mig om magnetism. Sådant gör att du inte bara är beroende av din handledare, utan själv skaffar dig initiativtagande, säger Ashok S. Menon.
Hur mycket studenterna reser varierar, men det rör sig om allt ifrån några veckor till sex månader per år. Genom sina resor skapar studenterna också ett stort internationellt nätverk.
– I forskarvärlden är det viktigt att ha kontakter, och det får man verkligen via SwedNess, både via resorna och att vi 40 studenter skapar ett nära band. Dessutom lär man sig att samarbeta med människor med helt olika kultur och bakgrund, säger Ashok S. Menon.

Möten ger ett bredare perspektiv
Elin Törnquist är också SwedNess-alumn och forskade kring neutronavbildning av benvävnad under sin tid i SwedNess. Hon har lämnat akademin och varit med att starta företaget Emergent Methods, som använder maskininlärning för adaptiv modellering av dynamiska system inom både forskning och industri. Trots skiftet i ämnesområde ser hon erfarenheterna från sin tid i SwedNess som en stor tillgång.
– Utbildningen i SwedNess kommer med stora möjligheter, genom både ett brett utbud av kurser och möjligheter att resa till stora anläggningar. Dessutom presenterar vi vår forskning varje år på Swedish Neutron Week och får därför både ta del av andras forskning och öva på att kommunicera vår egen. Många andra utbildningar saknar frekventa konferenser och går miste om sådana tillfällen, säger Elin Törnquist.
Hon har liksom Ashok S. Menon haft stor nytta av resor och nätverkande.
– Man får prata med så många olika forskare och ta del av deras forskning och de tekniker de använder. Det ger ett bredare perspektiv och gör att man enklare tänker ”outside the box”. Att vi exponeras för världen är otroligt lärorikt, säger Elin Törnquist.

Ger bred kunskap
Frank Elson är en nuvarande student på SwedNess och ägnar sig åt kvantmaterial via tekniker som neutronspridning och spektroskopi. Just nu befinner han sig på Paul Scherrer Institute (PSI) i Schweiz.
– SwedNess är toppen. Den första tiden i en forskarkarriär kan vara tuff, men den här utbildningen ger en fast mark under fötterna. Vi får stöd av en större struktur, och att vi besöker de stora anläggningarna gör att man ser alla möjligheter som finns för en i framtiden. SwedNess handlar om så mycket mer än själva forskningen: det är ovärderligt att resa och träffa forskare från hela världen, och när du kämpar med något vet du att det alltid finns personer att höra av sig till och rådgöra med.
Frank Elson och de andra studenterna får också med sig en bred kunskap från SwedNess.
– Utbildningen är perfekt för de som vill doppa tån i många olika områden som de är intresserade av. SwedNess har gjort det möjligt för mig att ta kurser i olika tekniker vilket jag har haft nytta av i mina experiment, säger han.

Otrolig kraft för framtiden
Martin Månsson är universitetslektor vid KTH och studierektor för SwedNess.
– Vår vision har hela tiden varit exakt detta: att samla duktiga studenter från olika forskningsfält och skapa nätverk som de har nytta av genom hela sin karriär. Studenterna kommer att bli professorer, jobba inom industrin eller starta egna företag, och att då ha en gammal kursare från SwedNess på andra sidan jordklotet som också håller på med neutroner kan vara en otrolig tillgång. 40 SwedNess-doktorer kommer att examineras, alla med sina egna erfarenheter, kunskaper och kontakter. Sprider man sedan ut dem över världen kommer detta alumninätverk att skapa en otroligt positiv kraft för framtiden.

SwedNess-studenter under Swedish Neutron Week. Foto: Per Mikaelsson
SwedNess-studenter under Swedish Neutron Week. Foto: Per Mikaelsson

Klicka här för att läsa mer om SwedNess

Forskarskolan SwedNess

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierar en svensk forskarskola i neutronspridning, Swedish Neutron Education for Science & Society (SwedNess) med 220 miljoner kronor. Forskarskolan är resultatet av ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet. Satsningen står på fyra ben: grundläggande kemi och fysik, funktionella material, ingenjörsvetenskap och livsvetenskap. Direktör för projektet är professor Martin Sahlberg vid Uppsala universitet. Spetskompetens som tas fram är tänkt att användas vid forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, som just nu byggs i Lund och väntas vara i full drift år 2028.

SwedNess
Uppsala universitet
E-post: info@swedness.se
www.swedness.se