Presentation
Klimatsmarta produkter

Nya verktyg för hållbar kemisk produktion

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Marklund
Helena Lundberg, biträdande universitetslektor på KTH. Foto: Johan Marklund
Helena Lundberg, biträdande universitetslektor på KTH. Foto: Johan Marklund

Helena Lundberg är en av Framtidens Forskningsledare. Med sin forskargrupp på KTH utvecklar hon framtidens kemiska verktyg för att kunna omvandla biobaserade restströmmar till klimatsmarta produkter.

Världen står inför gigantiska utmaningar, inte minst när det gäller utsläppen av koldioxid och en allt varmare planet. Beroendet av fossila råvaror måste drastiskt minska och på sikt upphöra helt för att begränsa klimatpåverkan.
– Innovationer inom kemisk syntes kan ge oss ny kunskap och oumbärliga verktyg för att göra den nödvändiga omställningen möjlig, säger Helena Lundberg.
Hon är verksam som forskare på KTH inom området organisk kemi och utvecklar metoder som ska kunna användas inom en rad olika områden, inklusive materialvetenskap och materialteknologier.

Outnyttjade resurser
Helenas forskningsprojekt handlar om att utveckla kemiska verktyg för att på ett hållbart sätt kunna omvandla biomassa till funktionella föreningar.
– Vi behöver ställa om från en fossilbaserad till en förnybar råvaruström. Det har länge varit uppmärksammat inom exempelvis energiområdet, men det gäller även kemiska produkter. Det kan handla om komponenter i material, men också i konsumentprodukter som hudkräm och schampo, eller i läkemedel. Det handlar om kemiska byggstenar som för närvarande i huvudsak kommer från fossila råvaror.
Det finns idag mängder av förnybara resurser i restströmmar från exempelvis skogsbruk, jordbruk och havsmiljö och som har stor potential, menar Helena.
– Ta till exempel halm och skalrester från spannmålsproduktion. Dessa innehåller komponenter som mycket väl skulle kunna tas om hand för att bli byggstenar till nya material eller till kemiindustrin.
För att möjliggöra detta utvecklar Helena och hennes forskargrupp nya metoder för att kemiskt kunna ”klippa och klistra”, det vill säga effektivt bryta och skapa bindningar i organiska föreningar på ett selektivt vis.
– Vi använder oss bland annat av elektricitet som ersättning för kemiska reagens samt katalysatorer för att få fram giftfria och resurseffektiva metoder som genererar minimalt med avfall. Målet är att använda dessa metoder för att främja fossilfri produktion av kemiska produkter, och använda de underutnyttjade biobaserade strömmar som redan finns. Det finns en stor potential att på sikt få ut mer av det vi redan producerar, på ett klimatsmart och hållbart sätt, säger Helena Lundberg.

KTH – Klimatsmarta produkter

Helena Lundberg är en av 16 kandidater som utsetts till Framtidens Forskningsledare i den åttonde rundan av Stiftelsen för Strategisk Forsknings flaggskeppsprogram (FFL8). Hon belönas med 15 miljoner kronor över fem år, samt en gedigen ledarskapsutbildning.

Kontakt:
Helena Lundberg, KTH
E-post: hellundb@kth.se
kth.se