Presentation
Nervsystemet

Ny forskning för att reparera skador i nervsystemet

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Marklund
Enric Llorens Bobadilla, doktor från universitetet i Heidelberg och post doc vid KI. Foto: Johan Marklund
Enric Llorens Bobadilla, doktor från universitetet i Heidelberg och post doc vid KI. Foto: Johan Marklund

Skador i hjärna och ryggmärg leder ofta till livslånga handikapp eftersom dessa organ saknar förmåga att bilda nya nervceller.
Genom innovativ genteknologi hoppas Enric Llorens Bobadilla vid Karolinska institutet hitta sätt att manipulera cellerna att reparera sig själva.

– Kärnan i problemet är att hjärna och ryggmärg inte som andra vävnader kan regenerera efter skada eller sjukdom, trots att de innehåller neurala stamceller. I stället bildas ärrvävnad. Samtidigt är dessa organ så enormt viktiga och de utför några av de mest värdefulla funktionerna i våra liv, så konsekvenserna av skador kan vara förödande, säger Enric Llorens Bobadilla, som har en bakgrund inom molekylär neurovetenskap, med doktorsexamen från universitetet i Heidelberg och post doc-arbete vid KI.

Gensax
Enric och hans forskargrupp vill med en multidisciplinär ansats utveckla genterapi med bland annat gensaxen Crispr för att styra neurala stamceller i ryggmärgen så att de får förmågan att läsa de instruktioner som krävs för att bilda nya nervceller efter skada, på samma sätt som andra celler i kroppen.
– Målet är att stimulera cellerna i centrala nervsystemet att regenerera och på så sätt reparera sig själva. Vi vill omdirigera cellerna så att de ersätter skadade celler med nya, friska, förklarar han.

Prekliniska modeller
Forskningen är ännu på ett tidigt stadium och det tar lång tid att utveckla teknologin så att den kan användas i människor. Idag bygger forskargruppen prekliniska modeller hos möss. Förhoppningen är att på sikt kunna bota sjukdomar som ALS, och läka ryggmärgs- och hjärnskador efter olyckor och stroke.
– Det finns många utmaningar, bland annat att översätta modellerna från djur till människa. Det gäller också att hitta verktygen för att manipulera cellerna med tillräckligt hög precision och utan biverkningar, berättar Enric.
Forskningen sker inom ramen för Stiftelsen för Strategisk Forsknings program Framtidens forskningsledare och har tilldelats 15 miljoner kronor över fem år.
– Tack vare den här långsiktiga finansieringen kan jag fokusera helt på min forskning, bygga upp en grupp och nå resultat. Dessutom är ledarskapsprogrammet en unik möjlighet att bygga viktiga nätverk och utvecklas som forskare, avslutar Enric.

Klicka här för att läsa mer

Karolinska Institutet – Reparera skador i nervsystemet

Enric Llorens Bobadilla och hans forskargrupp vid Karolinska institutet letar efter sätt att reparera skador i det centrala nervsystemet. Kroppens egen förmåga att läka sådana skador är väldigt begränsad och förhoppningen är att genom ny genterapi få cellerna att regenerera. Forskningen stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning inom ramen för satsningen Framtidens Forskningsledare 8.

ki.se/en/cmb/enric-llorens-group