Affärsängeln ger råd

Lämna inte akademin för tidigt

Publicerad 15 juni 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Walerud Ventures
Jane Walerud, entreprenör och affärsängel. Foto: Walerud Ventures
Jane Walerud, entreprenör och affärsängel. Foto: Walerud Ventures

– Mitt råd till forskargrupper som vill söka investerare är att stanna i forskningen lite längre än de tror är nödvändigt. För även om det är svårt att skaffa anslag är det inte lika svårt som att få en kund när man inte har en tillräckligt färdig produkt, säger Jane Walerud, entreprenör och affärsängel.

Att avgöra vilka forskningsprojekt som har potential att bli något stort är ingen lätt uppgift. Jane Walerud är en av de som flera gånger lyckats omsätta andras idéer i framgångsrika affärer och företag. Mest känd är hon kanske som Klarnas första investerare. Lensway och Graphmatech är andra exempel på verksamheter som Jane Walerud varit med och tagit till marknaden.
Ett grundläggande råd hon vill ge till alla forskare som vill förverkliga sina idéer med hjälp av externa investerare är att inte ha för bråttom.
– Det gäller att komma så långt man kan när man fortfarande kan få forskningsfinansiering. För även om det är svårt att skaffa anslag är det inte lika svårt som att få en kund när man inte har en produkt. Det felet ser jag ofta. Stanna kvar i akademin ett tag till, det är mitt främsta råd.
Ett annat råd från Jane Walerud är att tänka efter före.
– Det räcker inte med att ha en produkt som fyller ett behov. Produkten måste fylla ett behov som en stor grupp av människor tycker är viktigt och även är villiga att betala för. Det finns en massa saker som folk tycker är viktiga, men det är inte samma sak som att de är beredda att betala för dem.

”Även om det är svårt att skaffa anslag är det inte lika svårt som att få en kund när man inte har en produkt.”

Framgångsrikt forskningsprojekt
Ett skolexempel på forskningsprojekt, numera bolag, som när det begav sig uppfyllde alla punkter är AirForestry. De utvecklade ett helt nytt sätt att gallra skog, och Walerud Ventures kom där tidigt in som investerare.
– AirForestry gallrar skogen från luften med hjälp av drönare. Det är skonsamt mot den lokala miljön samtidigt som det banar väg för ökad biologisk mångfald. Det gör också att mindre buskar och träd kan stå kvar och ge ägarna en vackrare skog. De får även 30% mer skogstillväxt på 20% större tillväxtyta eftersom marken och rötterna inte skadats av skogsmaskiner som gör stickvägar. Verksamheten fyller alltså ett behov som många tycker är viktigt och det finns en stor grupp människor, i det här fallet skogsägare, som är villiga att betala, konstaterar Jane Walerud.

Deep tech för levande planet
Andra exempel på verksamheter som Walerud Ventures investerat i på senare tid är Paebbl och Graphmatech där den gemensamma nämnaren är djupteknologi för den levande planeten.
– För sju år sedan när vår dotter började arbeta med oss gjorde hon klart att hon inte bara ville jobba med deep tech utan med deep tech för den levande planeten. Och det är här som vårt investeringsfokus ligger idag. Bolagsidéerna ska gagna klimatet och en levande planet. Vi vill göra skillnad på riktigt, fastslår Jane Walerud.