Presentation
RISE BETCRETE 3.0

Kraftsamlar för klimatet

Publicerad 15 juni 2023
Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande, doktor inom kemisk- och mekanisk nedbrytning av byggmaterial samt marknadschef på RISE.
Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande, doktor inom kemisk- och mekanisk nedbrytning av byggmaterial samt marknadschef på RISE.

Betong- och cementbranschernas färdplan mot ett fossilfritt Sverige 2045 är en komplex resa som kräver ett gemensamt krafttag. I projektet Betcrete 3.0 samlar RISE och Vinnova hela värdekedjan för att nå målen.

Varje år används närmare 30 miljarder ton betong i världen. Det är tillräckligt för att bygga ett nytt New York City varannan månad. Prognoserna säger att användningen ska öka med närmare 50 procent de kommande åren.
Enligt Katarina Malaga är det förståeligt. Hon är professor inom hållbart byggande, doktor inom kemisk- och mekanisk nedbrytning av byggmaterial samt marknadschef på RISE.
– Betong har unika kvaliteter och är billigare än alla andra byggmaterial. I delar av världen är det det enda som fungerar. Jag vill hävda att betong är det mest demokratiska byggmaterialet vi har idag, säger hon.
Samtidigt är den omfattande användningen problematisk. Betong binds med cement vars tillverkning orsakar stora koldioxutsläpp. I Sverige står det för 4 procent av landets årliga utsläpp. Cementets centrala råvara kalksten har bundit stora mängder koldioxid som frigörs i kalcineringsprocessen där kalkstenen värms upp till drygt 1450 grader. Processen kräver dessutom enorma mängder energi.

Branschsamverkan ska nå målen
Med stöd från Vinnova leder Katarina Malaga Betcrete 3.0, ett projekt som samlar hela värdekedjan inom betong- och cementindustrin för att ta sig an problematiken och i förlängningen möjliggöra branschens färdplan. Ett centralt fokus är just att ersätta kalkstenen och utveckla alternativa bindemedel för betongen. Alternativen behöver ha rätt kvaliteter och egenskaper. Samtidigt krävs god tillgång och geografisk närhet för att de ska bidra till ökad hållbarhet.
– Cementet kan inte och kommer inte att bytas ut mot endast ett alternativ. Så vi tittar på en hel palett av möjligheter, säger Katarina Malaga.

En palett av möjligheter
En kandidat är vulkaniska puzzolaner (aska) från Island. Satsningen sker tillsammans med Heidelberg Materials, vilka även är i planskedet för en CCS-anläggning i Slite.
– CCS-anläggningen kommer att vara helt avgörande för Sveriges mål om att ha klimatneutral betong på marknaden. Ersättningsmaterial som isländsk vulkanaska kan minska klimatpåverkan betydligt, säger Magnus Ohlsson, vd på Heidelberg Materials Cement Sverige.
Sedimentära puzzolaner, avlagringar från skelett av kalcium och kisel, har också stor potential. I Baltikum arbetar Schwenk för att materialet ska kunna ersätta en del av deras cement.
– Vi har säkrat tillgång till en naturlig sedimentär puzzolan i Baltikum som kommer att vara en viktig beståndsdel i framtidens miljövänliga cement, säger Tomasz Borowiec, vd på Schwenk Sverige.
Ett annat alternativ är masugnsslagg. Bindemedelstillverkaren Swecem startade 2021 sin produktion av den nya produkten Merit i Oxelösund. Produkten består av mald masugnsslagg från SSAB:s verksamhet i samma hamnområde.
– Merit har ett väldigt lågt koldioxidavtryck på 36 kg/ton vilket gör den till ett mycket gott val som delvis ersättning till cement. Produkten ger även betongen andra egenskaper, till exempel bättre motståndskraft mot kemisk påverkan, säger Henry Flisell, teknisk chef på Swecem.
Slagg från masugnar och flygaska är emellertid restprodukter från koldioxidtunga processer, vilka kommer att fasas ut med tiden.
– Därför tittar vi även på alternativa tillsatsmaterial tillsammans med våra partner, säger Anders Mattsson på Strängbetong. Exempelvis olika typer av askor, som av havreskal och risskal, men även leror och pimpsten, säger Anders Mattsson, teknisk chef på Strängbetong.
I projektet finns även producenter till alternativa material som ännu inte är godkända. En av dem är Ragn-Sells som återvinner rena salter ur flygaska i sin nya Ash2Salt-fabrik.
– Eftersom vi tar bort salterna kan vi utveckla nya användningsområden för den tvättade askan som blir kvar, och betong är ett område vi tittar noga på, berättar Jonas Wibom, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells.
Även gruv- och metallföretaget Boliden, med stora mängder restprodukter från sina processer, satsar stort på alternativa bindemedel.
– Vi vill skapa en grund för Europas klimatomställning. Material från befintliga materialflöden skulle kraftigt minska industrins koldioxidavtryck. Betcrete är inte bara en möjlighet, utan en nödvändighet, säger Åke Roos, programansvarig på Boliden.

Åke Roos, programansvarig på Boliden, Anders Mattsson, teknisk chef på Strängbetong, Tomasz Borowiec, vd på Schwenk Sverige, Magnus Ohlsson, vd på Heidelberg Materials Cement Sverige, Jonas Wibom, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells och Henry Flisell, teknisk chef på Swecem.
Åke Roos, programansvarig på Boliden, Anders Mattsson, teknisk chef på Strängbetong, Tomasz Borowiec, vd på Schwenk Sverige, Magnus Ohlsson, vd på Heidelberg Materials Cement Sverige, Jonas Wibom, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells och Henry Flisell, teknisk chef på Swecem.

Klicka här för att läsa mer om BETCRETE 3.0

RISE – BETCRETE 3.0

BETCRETE 3.0 är lett av RISE med finansiering från Vinnova. Projektet samlar hela värdekedjan för cement och betong i en gemensam strategi för att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande.

ri.se/sv/betcrete

boliden.com

strangbetong.se

cement.heidelbergmaterials.se

ragnsells.se

schwenk.se

swecem.se