Presentation
Precisionsmedicin

Framtidens precisionsbaserade astmabehandling

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Lindvall
Lena Uller, professor och Jelena Pesic, industridoktorand vid Lunds universitet. Foto: Johan Lindvall
Lena Uller, professor och Jelena Pesic, industridoktorand vid Lunds universitet. Foto: Johan Lindvall

Efter 15 år på AstraZeneca valde Jelena Pesic att bli industridoktorand vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Via sin forskning med fokus på precisionsmedicin för patienter med svår astma, bidrar Jelena Pesic med ny värdefull kompetens i såväl näringslivet som akademin.

Ett bidrag från SSF möjliggjorde Jelena Pesics industridoktorandssatsning via projektet ”T2 precisionsmedicin för astma: rätt medicin för rätt patient” i samarbete mellan AstraZeneca och Lunds universitet. Utöver sin forskning, som ska resultera en doktorsavhandling 2024, läser Jelena Pesic ett paket av obligatoriska kurser på forskarnivå vid Lunds universitet.
Jelena Pesic undersöker via sin forskning potentialen hos nya inhalerade biologiska läkemedel som kan stärka astma- och KOL-patienters immunförsvar. Hennes forskningsresultat bidrar till fördjupad kunskap och kan bidra till att utveckla nya behandlingar för respiratoriska sjukdomar, ett nytt sätt att behandla astma och KOL genom att stärka immunförsvaret på ett effektivt sätt.

Studerar effekterna av ny medicin
Tidigare forskning från Lunds universitet visar att luftvägarnas bronkepitelceller från patienter vid astma har ett nedsatt immunförsvar för vanliga förkylningsvirus samt en överproduktion av ett protein (cytokin), som genererar T2-inflammation i luftvägarna. I sin forskning använder sig Jelena Pesic av den biobank med primära bronkepitelceller från patienter med olika svårighetsgrad av astma som hennes handledare, professor Lena Ullers forskargrupp förfogar över. I projektet används dessa celler och luftvägsvirus för att studera effekterna av ny astmamedicin som AstraZenecas utvecklar.
– Samverkan via industridoktorander driver forskningen snabbare framåt eftersom vi tillsammans kan åstadkomma mycket som vi inte skulle kunna uppnå var och en för oss själva. Det gynnar i slutänden hela samhället, säger Lena Uller.

Personlig och professionell utveckling
– Jag har utvecklats otroligt mycket, såväl vetenskapligt som personligen, under min tid som industridoktorand. Jag har breddat mitt perspektiv på medicinsk forskning och stärkt min kompetens inom bland annat forskaretik och presentationsteknik, säger Jelena Pesic, vars ambition är att efter avslutade doktorandstudier arbeta som projektledare och leda utvecklingen från idé till färdig läkemedelsprodukt på AstraZeneca.
– Som akademisk forskare är min största utmaning att söka externa anslag som kan finansiera min forskning. Den här typen av långsiktiga industridoktorandtjänster ger en stabilitet som gör det möjligt att under en längre period fokusera på en specifik vetenskaplig utmaning. Samtidigt får vi i akademin tillgång till AstraZenecas ”cutting edge”-metodik inom just astma- och KOL-forskning, säger Lena Uller.

Industridoktorand precisionsmedicin

Jelena Pesic, Senior Research Scientist på AstraZeneca, är sedan 2020 industridoktorand i projektet T2 precisionsmedicin för astma: rätt medicin för rätt patient i samarbete mellan AstraZeneca och Lunds universitet.

lu.se