Presentation
FunMat-II

Framgångsrikt kompetenscentrum med nära koppling till industrin

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Lasse Hejdenberg
Davide Sangiovanni, universitetslektor, Magnus Odén, föreståndare för FunMat-II och professor i materialvetenskap och Emma Björk, universitetslektor vid Linköpings universitet, Foto: Lasse Hejdenberg
Davide Sangiovanni, universitetslektor, Magnus Odén, föreståndare för FunMat-II och professor i materialvetenskap och Emma Björk, universitetslektor vid Linköpings universitet, Foto: Lasse Hejdenberg

FunMat-II är ett andra generationens kompetenscentrum i materialvetenskap, en fortsättning på det framgångsrika VINN Excellence centret FunMat. FunMat-II tillhandahåller kunskapsbaserad design av funktionella material i nanoskala med unika och förbättrade ytegenskaper. Forskningen bidrar till industriell utveckling av ytbeläggningar som sitter på skärverktyg, bränsleceller och batterier och de färdiga doktorerna är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

FunMat-II fokuserar på funktionella ytor optimerade på nanoskalan. Forskningen bedrivs i nära samverkan med industrin och är inriktad på tre områden: funktionella ytor för skärverktyg, bränsleceller och batterier.
– Vi genererar grundläggande kunskap om hur material beter sig och om fysiken och kemin vid syntes av ytskikt. Vi designar även nya material med unika egenskaper och studerar hur materialen fungerar i specifika tillämpningar. Ett team på fler än 70 akademiska och industriella forskare från två universitet, forskningsinstitut och industriella partner, främst från Sverige men även Danmark och Tyskland, ger oss en bred kompetens inom materialvetenskap och ytteknik, säger Magnus Odén, föreståndare för FunMat-II och professor i materialvetenskap vid Linköpings universitet.
Med en kombination av experimentella och teoretiska tillvägagångssätt genererar FunMat-II kunskap om framställningsprocesser och materialbeteende i specifika applikationer. Forskarna designar även helt nya material med fokus på slitstarka beläggningar för skärverktyg, korrosionsbeständiga beläggningar för bränsleceller och katalytiskt aktiva material för batterier.

Forskningsresultat på flera nivåer
Inom ramen för FunMat-II bedrivs undervisning och utbildning på flera nivåer. Via samarbetet med Oscarsgymnasiet i Oskarshamns kommun får elever information om högre teknisk utbildning och kännedom om materialvetenskap som en intressant karriärväg. FunMat-II sprider givetvis kompetens om materialvetenskap på universitetsnivå men också via återkommande näringslivsseminarier.
Doktoranderna som är knutna till FunMat-II arbetar med projekt som har inspirerats av industriella partners produkter och processer. Tanken är att deras forskningsresultat ska svara på företagens frågor och leda till praktiska tillämpningar.
Emma Björk, universitetslektor vid Linköpings universitet, är knuten till FunMat-II med sin forskning med fokus på mesoporösa material med nanometerstora porer. Emma Björk doktorerade vid Linköpings universitet och var postdoc i Argentina och Tyskland. Därefter återvände hon till Linköping och blev en del av FunMat-II.
Porerna ger en enorm yta att utnyttja i materialet, och Emma Björk försöker både förstå hur dessa material bildas och hur de kan användas.
– Vi utvecklar material som klarar tuffa sura eller basiska miljöer och har bland annat utvecklat en portabel syregenerator som möjliggör småskalig syreproduktion i exempelvis sjukhusmiljö. Vi har resurseffektivitet i fokus och strävar efter att använda kisel, nickel och järn som ett kostnadseffektivt alternativ till ädelmetaller som platina och palladium i våra katalysatorer, säger Emma Björk.

Kartlägger ytreaktiviteten
– Min forskning syftar till att förstå elektroniska mekanismer och atomistiska fenomen som styr de mekaniska egenskaperna, fasomvandlingen och ytreaktiviteten hos metaller och keramer, säger Davide Sangiovanni, som disputerade 2013 vid Linköpings universitet. Efter postdoc i Tyskland har han nu återvänt till Linköpings universitet och FunMat-II. I sin forskning samverkar han bland annat med Sandvik Coromant och Seco Tools.
– Vi bygger databaser och använder maskininlärning som gör det möjligt att bygga nya modeller som ger oss bättre förståelse för materialens egenskaper. Vi kommunicerar kontinuerligt forskningsresultaten till industrin, vilket ger dem förutsättningar att optimera sina processer. Vi utbildar våra företagspartners i nya sätt att lösa problem och utvecklar samtidigt material med nya sammansättningar av grundämnen, säger Davide Sangiovanni.

Klicka här för att läsa mer om FunMat-II

FunMat-II

FunMat-II är ett andra generationens kompetenscentrum i materialvetenskap, en fortsättning på det framgångsrika VINN Excellence centret FunMat som invigdes 2007. Centret startades i slutet av 2017 och kommer att fortgå till 2027. FunMat-II är finansierat av Vinnova samt Linköpings universitet och dess samarbetspartner.

https://liu.se/forskning/funmat-ii