Presentation
Immunterapi

Förbättrad immunonkologi genom strategisk rörlighet

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Lindvall
Malin Lindstedt, professor i Immunteknologi vid Lunds universitet. Foto: Johan Lindvall
Malin Lindstedt, professor i Immunteknologi vid Lunds universitet. Foto: Johan Lindvall

Immunterapi spelar en allt viktigare roll i onkologisk behandling. Professor Malin Lindstedt samverkar med Alligator Bioscience för att studera immunologiska effekter av behandling med antikroppsbaserade läkemedel mot cancer.

Projektet finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning inom ramen för programmet Strategisk mobilitet, som syftar till att öka rörligheten och bygga broar mellan akademi och industri. Malin Lindstedt, som är professor i Immunteknologi vid Lunds universitet, tillbringar en del av sin arbetstid på Alligator Bioscience, ett life-scienceföretag som utvecklar agonistiska mono- och bispecifika antikroppsbaserade läkemedel för immunterapi av cancer.
– Det är enormt värdefullt för båda parter att få en så nära insyn i varandras verksamheter. Den här typen av samverkan blir ett forum för kunskapsöverföring och skapar viktiga kontaktytor. Som akademiker får jag insikt om antikroppsutveckling, samtidigt som jag kan bidra med min spetskompetens. För mig är projektet väldigt inspirerande och motiverande, berättar Malin Lindstedt.

Skapa riktad behandling
Immunterapi mot cancer går ut på att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och oskadliggöra tumörceller. I det aktuella projektet är Malin Lindstedt involverad i flera prekliniska och kliniska studier, där man undersöker de immunologiska effekterna av immunterapeutiska antikroppar i tumörmikromiljön och blodomlopp. Förhoppningen är att kunna skapa optimalt riktad behandling mot specifika tumörer.
– Vi studerar cellulära och molekylära mekanismer som är involverade i de immunologiska reaktioner som stimuleras med mono- och bispecifika antikroppar med olika tekniker för multiparametrisk biomarköranalys av vävnads- och blodprov. Målet är att implementera vetenskapliga och teknologiska genombrott och bidra till att utveckla nästa generations effektiva cancerläkemedel, förklarar hon.

Kompletterar varandra
Projektet pågår 2022–2023 och har även lett till samverkan inom utbildning, både på grund- och forskarutbildningsnivå. Hon tycker att det är viktigt att generellt stärka rörligheten mellan akademi och industri.
– Vi kompletterar varandra och får fler infallsvinklar för att använda teknologier som kan lösa relevanta problem. Det ger stora synergier. Nu ser jag att många av mina kolleger i akademin får upp ögonen för den här typen av mobilitet, vilket är väldigt roligt!

SSF / LU / ALLIGATOR BIOSCIENCE – Strategisk mobilitet

Målet med projektet är att stärka strategiskt viktig forskning inom immunonkologi och bioläkemedel, och implementera nya vetenskapliga och teknologiska genombrott i translationell utveckling. Sökande kommer genom mobiliteten att verka i prekliniska och kliniska projekt vid Alligator Bioscience som involverar antikroppsbaserade läkemedel för immunterapi av cancer. Förväntade resultat inkluderar ökad förståelse för tumörers immunprofiler, som har relevans för riktad behandling, och mekanismer involverade vid aktivering av olika typer av antigen-presenterande celler.

www.strategiska.se