Presentation
Creaternity

Utbildar framtidens gröna ledare

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Daniel Holmgren (stor), Hans-Olof Utsi (liten)
Haiman Hu, doktorand, Carl Andersson, doktorand, Roland Larsson, professor och vetenskaplig ledare för Creaternity, Shafaq Zia, doktorand och Marina Corvo Alguacil, doktorand. Foto: Daniel Holmgren
Haiman Hu, doktorand, Carl Andersson, doktorand, Roland Larsson, professor och vetenskaplig ledare för Creaternity, Shafaq Zia, doktorand och Marina Corvo Alguacil, doktorand. Foto: Daniel Holmgren

Inom Luleå tekniska universitets framtidssatsning Creaternity, som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för ett cirkulärt användande av material, har man även startat en forskarskola där doktorander från olika discipliner utvecklar innovativa lösningar för den nya cirkulära ekonomin.

Creaternity är en av ett par strategiska satsningar som LTU gör inom några framtidsområden. De tar ett helhetsgrepp om industrins och samhällets hållbarhetsutmaningar vilket ska leda till nya innovationer.
– I den nya cirkulära ekonomin kommer företag att behöva samarbeta på helt nya sätt, över olika disciplingränser, då nya affärsmodeller utvecklas. Exempelvis kommer man inte att sälja en produkt, som ett kullager, utan istället erbjuda funktionen rotation som kan paketeras som en hyrtjänst. I det tjänsteerbjudandet kommer leverantörer inom olika områden att behöva samverka för att tillsammans erbjuda tjänsten rotation, förklarar professor Roland Larsson, vetenskaplig ledare för Creaternity.
Forskningen inom Creaternity utnyttjar digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material och en effektiv energianvändning för ett koldioxid- och resursneutralt samhälle.
– Då det blir komplexa tjänster som erbjuds kommer det att vara svårt att veta vem som äger produkten och har ansvaret för materialet under hela livscykeln. Vi studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas, förklarar han vidare.

Klicka här för att läsa mer om Creaternity

En unik forskarskola
Målsättningen med forskarskolan inom Creaternity är att koppla ihop digitalisering med hållbarhet och utbilda framtidens ledare för den gröna omställningen. Den första kullen forskarstudenter består av 14 doktorander från olika discipliner, och forskningsprojekten täcker många områden från rymdteknik till avloppsteknik.
– Att blanda forskarstudenter från vitt skilda discipliner för att öka kreativiteten i var och ens forskning genom samspelet med andra discipliner har jag inte sett någon annanstans i världen. Att komma bort från att bara forska inom respektive område är fantastiskt bra för framtiden. Genom att lära av varandra kommer vi tillsammans mycket längre, konstaterar Bernd Weiss som är doktorand inom produktinnovation och rymdtekniska system.

Bernd Weiss, doktorand inom produktinnovation och rymdtekniska system. Foto: Hans-Olof Utsi
Bernd Weiss, doktorand inom produktinnovation och rymdtekniska system. Foto: Hans-Olof Utsi

Ska återanvända rymdskrot
Hans forskning fokuserar på hur man kan ta vara på allt det ”skrot” från gamla rymdfarkoster som cirkulerar i rymden.
– Projektet har flera delar. Först måste vi hitta sätt att samla in rymdskrot, sedan bestämma om det vi samlar in kan tas tillbaka till jorden på ett säkert sätt och återanvändas här. Ett annat alternativ är om vi kan skapa återvinningsstationer i rymden där rymdskrotet sorteras och sedan smälts ner till nytt material som vi kan tillverka exempelvis reservdelar till rymdstationer med, förklarar han.
De behöver också utveckla affärsmodeller för en sådan verksamhet, vilket är en av Bernd Weiss uppgifter.
– För att hitta både bra affärsmodeller och rätt teknik för att samla in föråldrade satelliter och rymdskrot för återanvändning eller återvinning är forskarskolans upplägg en stor hjälp. Genom att få möjlighet att förstå hur cirkulära lösningar utvecklas inom andra branscher kan vi utveckla och integrera cirkulära arbetssätt och lösningar inom rymdindustrin.

Oförstörande provning
Shafaq Zia är en annan doktorand på forskarskolan, inom signalbehandling, och hennes forskning handlar om att utveckla oförstörande provning med ultraljud som kan testa produkter under och efter additiv tillverkning för att hitta defekter.
– Genom att kunna testa med en oförstörande teknik så ökar vi materialeffektiviteten då inga produkter behöver plockas sönder för testning, det vill säga alla produkter som är hela används. Additiv tillverkning tillåter också användning av återvunnet material från produkter med defekter.
De kan även genomföra ultraljudsmätningar under själva tillverkningen för att undvika defekter under processen. I framtiden kommer de kanske även att kunna använda ultraljudstekniken till att göra mätningar på produkter under användning, en typ av tillståndsövervakning.
– Det är fantastiskt att få forska inom den här forskarskolan. För det är med de smarta och avancerade tekniska lösningarna inom olika områden, som vi inspirerar varandra till, som samhället blir bättre förberett för den gröna omställningen som är helt avgörande för allas vår framtid, avslutar hon.

Klicka här för att läsa mer om Creaternity

LTU – Creaternity

Inom Luleå tekniska universitets satsning Creaternity, med 100-talet forskare i 25 olika forskningsämnen, startades 2021 en ny forskarskola. Där får doktorander chansen att tillsammans med världsledande forskare utveckla innovativa lösningar för den nya cirkulära ekonomin med bland annat artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik. I utbildningen ingår även ledarskapskurser som UGL, då de kommer att fungera som framtidens ledare i den gröna omställningen.

ltu.se/creaternity