Transportsektorn

Transportsektorns elektrifiering har lämnat stenåldern

Publicerad 17 juni 2022
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Dan Boman 2020 / Scania CV AB
Nils-Gunnar Vågstedt, forskning och innovationsdirektör på Scania. Foto: Peggy Bergman CRP / Scania CV AB
Nils-Gunnar Vågstedt, forskning och innovationsdirektör på Scania. Foto: Peggy Bergman CRP / Scania CV AB

– Elektrifieringen av transportsektorn har lämnat stenåldern och teknologierna fortsätter att utvecklas i rasande takt. Men för att omställningen ska ske tillräckligt snabbt krävs stora satsningar på ny elinfrastruktur som gör att tunga transporter kan lämna de fossila bränsledagarna bakom sig, säger Nils-Gunnar Vågstedt på Scania.

Det har gått 27 år sedan Nils-Gunnar Vågstedt, forskning och innovationsdirektör på Scania, och senior expert inom elektromobilitet, blev Sveriges första doktor inom fordonsteknik på KTH. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Efter doktorsdisputationen fick jag möjlighet att börja arbeta för Scania och fortsätta med min forskning om hur däck och fordon fungerar tillsammans. Det dröjde sedan bara ett par år innan jag bytte spår och började leda utvecklingen och forskningen kring fleet management och introducerade världens första touchscreen-PC-lösning i tunga lastbilar.
Forskningen tog honom vidare till elektrifiering som varit hans huvudfokus under de senaste 15 åren. Då, 2007, var elektrifiering av tunga transporter fortfarande en ganska avlägsen framtidsvision.
– Området befann sig på cromagnonstadiet jämfört med idag då vi vet att vi i lokal drift kan transportera 64 ton helt på batterier och långa sträckor på elväg. Idag handlar allt om att klara omställningen tillräckligt snabbt och det gör vi inte genom att vänta. Inom vår industri har vi precis nått gränslandet där elektrifieringen realiserats på marknaden och blivit synlig för allmänheten.

”Elektrifieringen av transportsektorn har lämnat stenåldern och teknologierna fortsätter att utvecklas i rasande takt.”

Långt fram
Sverige anses ligga långt fram när det gäller utveckling av elvägar och elektrifiering av transportsektorn.
– På ett sätt står vi oss enormt bra, inte minst för att vi för att vi utvecklat området i en klassisk Trippel Helix-modell. Samverkan över gränserna mellan näringsliv, universitet och högskola, och offentlig sektor är en hörnsten i det svenska innovationssystemet och det är unikt att konkurrenter kan sitta och prata forskning och behov tio år framåt utan att det känns obekvämt.
Men när det kommer till förutsättningarna för elektrifierade transporter, som tillgång till kraftfull elinfrastruktur, menar Nils-Gunnar Vågstedt att det finns mycket övrigt att önska.
– Det räcker inte med ett vägguttag för att ladda en lastbil, bilen kan stå en arbetsvecka i uttaget för att sedan ta sig tio mil. Infrastrukturen är inte fähig att driva hela transportapparaten med en ny form av energi. För att klara det behövs satsningar på en kraftfull elinfrastruktur, ett slags kontinenttäckande elbaserat blodomlopp för tunga fordon. Detta har inget med svår teknik att göra, utan handlar mer om att alla berörda, genom starkt samarbete, får ner spadarna i marken och börjar gräva tillsammans.

Foto: Dan Boman 2020 / Scania CV AB
Foto: Dan Boman 2020 / Scania CV AB