Presentation
5G

Testbädd för edge i 5G boostar innovation

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Daniel Holmgren
Emil Svanberg, enhetschef på RISE:s enhet för dataplattformar och system. Foto: Daniel Holmgren
Emil Svanberg, enhetschef på RISE:s enhet för dataplattformar och system. Foto: Daniel Holmgren

RISE och Luleå tekniska universitet har skapat en unik testbädd för edge-experiment i ett 5G-nätverk. Testbädden hoppas ge svenska företag ett försprång i utvecklingen.

Edge är en nyckelteknologi för framtida digital innovation. Tekniken kan förklaras som ett lokalt moln som placeras långt ut i kanten av nätet. Närheten till slutanvändaren minskar fördröjningar och ökar säkerheten. Tillsammans med 5G skapas nya möjligheter för teknik som förlitar sig på fördröjningskänsliga realtidstjänster och datahungriga AI-applikationer.
– Edge decentraliserar molnet och behåller samtidigt möjligheterna molnet ger. Och tillsammans med 5G kommer det att ge en exponentiell sänkning av fördröjningen, säger Emil Svanberg, enhetschef på RISE:s enhet för dataplattformar och system.
Johan Kristiansson, senior forskare på RISE, menar att tillämpningsområdena är många. Ett typexempel är att samordna ett flertal sensorer som befinner sig på samma plats för att få en komplett situationsbild, så kallat kollektivt seende.
– Det finns även regulatoriska aspekter och i den industriella världen finns ett behov av att vara autonom, att ha sina data nära och under egen kontroll. En annan fördel är att tekniken kan avlasta hårdvara när tunga applikationer körs på den, för att spara batteri till exempel, säger Johan.
– Bedömarna ser en enorm marknadsmöjlighet här och kanske en chans för den europeiska industrin att ta en liten större andel än vad man har på den globala molnmarknaden i dag, säger Emil.

Unik och tillgänglig testbädd
För att göra forskning och experiment på tekniken möjlig har RISE och Luleå tekniska universitet skapat en testbädd i det 5G-nät som universitetet administrerar. Miljön bygger på öppen källkod och är leverantörsneutral. Den är även den enda av sitt slag i Sverige. I Europa kan man räkna antalet på ena handens fingrar.
Ett av projekten är 5G-edge innovations for mining. Här används miljön som en testplats för en drönarplattform med ett flertal sensorer för komplicerad objektigenkänning. Ett annat exempel är en IoT-plattform med vibrationssensorer som fästs på bergförstärkningsbultar.
– Med testbädden kan vi ge svenska ICT-företag en unik fördel. Vi har för närvarande tre-fyra större projekt och välkomnar gärna fler utvecklare som vill testa nya innovativa koncept och tjänster i en verklig miljö, säger Emil Svanberg.

RISE/LTU – 5G edge

RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. Testbäddar och demonstrationsmiljöer är en del av RISE:s erbjudande inom industrialisering och verifiering.

ri.se