Digital infrastruktur

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Publicerad 17 juni 2022
Text: Cristina Leifland Foto: Gonzalo Irigoyen
Jonas Bjarne, forskningssekreterare på SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jonas Bjarne, forskningssekreterare på SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen

Det råder skriande brist på halvledare, som är en kritisk komponent i snart sagt alla produkter. Eftersom produktionen är koncentrerad till ett fåtal länder är den mycket känslig för störningar. Den digitala infrastrukturen, där halvledare är en helt central del, är grundläggande både av säkerhets- och konkurrensskäl. SSF lanserar därför en ny utlysning för att skapa ett stort multidisciplinärt forskningscentrum för halvledardesign.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har i sin strategi fram till 2026 ett allt större fokus på forskningscentrum baserade på multidisciplinär forskning som har potential att skapa helt nya teknologier och lösningar inom naturvetenskap, medicin och teknik. Totalt avsätter stiftelsen flera hundra miljoner kronor för att bygga fem till tio multidisciplinära forskningscentrum, MRC, under de kommande åren.
Allra först ut är utlysningen SSF Halvledarsystemdesign eller SSF MRC Semiconductor System Design, SeSyDe. SSF satsar 60 miljoner kronor under sex år på att bygga upp ett multidisciplinärt centrum i världsklass, där akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle samverkar.
– Tanken bakom MRC är att identifiera några av våra viktigaste utmaningar och samhällsproblem och försöka bidra till att lösa dessa genom bred samverkan mellan olika forskningsdiscipliner. På så sätt hoppas vi skapa synergier och hävstångseffekter, som flyttar kunskap mellan olika aktörer och lyfter forskningen till helt nya nivåer, berättar Jonas Bjarne, forskningssekreterare på SSF.

Design differentierar
Idag råder mycket stor brist på halvledare över hela världen, bland annat på grund av pandemin och geopolitiska händelser. Tillverkningen domineras nästan helt av Kina och Taiwan och politiska spänningar gör att leverantörskedjorna är mycket sårbara. Det får stora konsekvenser för svensk och europeisk industri, eftersom nästan all apparatur, även enkel sådan, innehåller halvledare. För att göra medlemsländerna mer oberoende har EU nyligen lanserat en stor satsning om cirka 40 miljarder euro, The European Chips Act. Den syftar till att stimulera forskning, utveckling och produktion av halvledare i Europa, och att skapa robusta leveranskedjor.
– Faktum är att EU-beslutet kom strax efter vårt och det är väldigt roligt att tajmingen blev så bra. Vår satsning gäller inte produktion eller grundläggande materialforskning, utan enbart designsteget, eftersom det är inom detta område som vi anser att Sverige har en stor strategisk fördel, säger Jonas Bjarne.
– Här finns redan en mycket hög kompetens inom forskning och utveckling samt bra labb och annan infrastruktur. Designen är helt avgörande för chippens kvalitet och funktion. Det är här kommande svenska produkter har möjlighet att differentiera sig mot konkurrerande lösningar som använder standardchip. Vi tror att vårt centrum kan bidra till att Sverige blir en väsentlig del av den europeiska satsningen, genom att vi bygger upp en bred bas av duktiga forskare som kan agera kraftfullt på EU-nivå och öka hävstångseffekten.

”Vi tror att vårt centrum kan bidra till att Sverige blir en väsentlig del av den europeiska satsningen.”

Framtida behov specificerar
Målet med halvledardesigncentrumet är att det ska vara av högsta strategiska relevans för svensk industri och Sverige samt att det ska bidra till att Sverige blir ett av de ledande länderna inom området. Forskningen ska präglas av helhetssyn och innefatta allt från chiplets till systemarkitektur, algoritmer och mjukvara, det vill säga en komplett systemansats för halvledardesign. Det gäller för forskarkonsortiet att kunna blicka in i framtiden och förutspå behov hos såväl konsumenter som industri samt inkludera all den kompetens som behövs.
– Exempelvis kan kognitions- och perceptionsforskning, när de tillämpas inom halvledardesign, möjligen vara centrala för att bidra med kunskap om människors sinnen och visa på behov av och krav på halvledarna som styr framtidens robotar, självstyrande bilar, mobilsystem och annat. När kunskap kommer från olika, och ibland oväntade, håll skapas riktigt mervärde, framhåller Jonas Bjarne.
Utlysningen är öppen fram till den första november och beslut om vilket konsortium som får bilda det nya MRC för halvledardesign kommer i april nästa år. Jonas Bjarne hoppas och tror att SSF får in ett fåtal men i stället riktigt starka ansökningar, med stor vetenskaplig bredd.
– Det kommer att bli en hård selektering, där vi väljer ut den allra bästa sökande. Inriktningen på detta, liksom kommande MRC, beslutas efter grundlig analys av vad som bedöms vara strategiskt viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Vi ser att dessa centra har en stor och viktig funktion att fylla.