Immaterialrätt

PRV brinner för att öka forskningens nyttogörande

Publicerad 17 juni 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Knut Capra Pedersen
Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV. Foto: Knut Capra Pedersen
Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV. Foto: Knut Capra Pedersen

Sverige investerar relativt mycket i forskning, men är inte lika bra som många andra länder på att säkerställa att forskningsresultaten genererar nytta. En viktig nyckel till att öka nyttogörandet är att utbilda fler forskare i immaterialrättsliga frågor. I slutänden är det viktigare att mäta resultaten som forskning ger än att mäta forskningsinvesteringarna i sig. Det anser Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och Registreringsverket.

Sverige placerade sig även i år på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s organisation för immaterialrätt WIPO:s Global Innovation Index. Enligt Peter Strömbäck bekräftar rankningen att Sverige har en mycket hög innovationsförmåga och befinner sig i den absoluta världstoppen.

Goda forskningsmöjligheter
– Sveriges ledande ställning beror bland annat på att det finns goda möjligheter till forskning. Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa, säger han.
I takt med att kunskapssamhället expanderar och behovet av datadriven innovation ökar blir också de immaterialrättsliga frågorna viktigare. Samtidigt visar internationella jämförelser att Sverige behöver öka nyttogörandet av forskningen genom att omvandla fler forskningsresultat till produkter, tjänster och företag.
PRV satsar nu på att stärka kompetensen kring immaterialrättsliga frågor. För att stärka den i forskarsamhället utbildar PRV inkubatorer och andra nyckelaktörer inom universitet och högskola. Peter Strömbäck skulle gärna se att immaterialrättskompetens inkluderas i grundutbildningen för exempelvis blivande ekonomer och ingenjörer. Under 2022 kommer han att åka runt till olika lärosäten runtom i landet för att få i gång diskussionen kring immaterialrätt.

”I slutändan är det viktigare att mäta resultaten som forskning genererar än att mäta forskningsinvesteringarna i sig.”

Nyttja global patentdatabas
Immaterialrätt ger forskare möjlighet att ta kontroll över den innovativa processen genom att själv avgöra vilken grad av öppenhet och tillgänglighet man vill att forskningsresultatet ska omfattas av. Peter Strömbäck rekommenderar forskare att själva nyttja patentdatabaser, som Svensk patentdatabas eller Google patents, för att bevaka forskningsläget på sitt område. Via databaser kan man bland annat överblicka vilka andra forskare som är verksamma inom samma område och hur långt de har kommit i sitt arbete.
I samarbete med Vinnova har särskilda IP-checkar introducerats. Med en IP-check kan forskare som startat företag få hjälp att etablera en bra strategi för sina immateriella tillgångar. Målet är att checkprojekten ska leda till förbättrad innovationsförmåga, ökad konkurrenskraft och nya lönsamma affärer.

Främjar innovationsupphandling
Våren 2022 lanserade PRV tillsammans med Vinnova och Upphandlingsmyndigheten en digital arena, Afori, för innovationsupphandling. Syftet är att fler innovationsupphandlingar ska genomföras i Sverige, för att forskning och innovation ska komma samhället till gagn och bidra till näringslivets konkurrenskraft, ökad välfärd och grön omställning.
– Innovationsupphandling främjar innovation genom att efterfråga och tillåta nya lösningar, avslutar Peter Strömbäck.