Presentation
Vaginalt mikrobiom

Ny forskning kastar ljus på dold kvinnosjukdom

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Johan Marklund (stor)
Ina Schuppe Koistinen, docent och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund
Ina Schuppe Koistinen, docent och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund

Var tredje kvinna drabbas under sin livstid av bakteriell vaginos. Trots det stora lidande som sjukdomen orsakar har forskningsinsatserna på området varit små. Det är något som Ina Schuppe Koistinen, docent och forskare vid Karolinska Institutet vill ändra på.

I ett SSF-finansierat projekt har Ina Schuppe Koistinen gjort gemensam sak med Gedea Biotech, ett Lundabaserat biotechföretag som lyckats ta fram och få patent på en antibiotikafri behandling av bakteriell vaginos.
– Vi har ett ömsesidigt forskningsintresse och började samarbeta redan för ett par år sedan. När möjligheten att söka pengar för en industridoktorand dök upp gjorde vi en gemensam ansökan som har resulterat i ett fyraårigt projekt med fokus på bakteriell vaginos, berättar Annette Säfholm, vd för Gedea Biotech.

Annette Säfholm, vd för Gedea Biotech.
Annette Säfholm, vd för Gedea Biotech.

Allvarliga konsekvenser
Bakgrunden är att det idag inte finns någon molekylär definition av vilka bakterier som tar över när infektionen är ett faktum. Behandlingsalternativen är få, oftast handlar det om antibiotika som slår ut alla bakterier och ger återfall i sjukdomen.
– Det är en sak att det svider, luktar illa och ger besvär. Men vad många inte vet är att bakteriell vaginos även kan ge konsekvenser i form av svårigheter att bli gravid, och att det finns risk för allvarliga komplikationer under graviditeten, säger Ina Schuppe Koistinen.

Flera spår
I projektet Ett mikrobiom fritt från antibiotika och bakteriell vaginos, är fokus på att i första steget definiera vad som är ett normalt mikrobiom i vaginan för att i nästa steg förstå bakteriell vaginos på molekylär nivå.
– Andra forskningsspår är att försöka hitta associationer mellan olika graviditetskomplikationer och fertilitet baserat på mikrobiom. Vi studerar även immunsvar och den mänskliga kroppens interaktion med mikrobiomet, behandlingseffekter av antibiotika samt Gedeas antibiotikafria behandling. Vi ska också fokusera på de kvinnor som har återfall och studera resistensutvecklingen mot antibiotika, berättar Ina Schuppe Koistinen.

Dataanalys
Rent praktiskt handlar projektet om avancerad dataanalys och metodutveckling.
– Vår doktorand kommer att använda sig av gensekvensering och matematisk modellering för att se statistiska skillnader i materialet. Här kommer vi att använda oss av olika typer av machine learning-algoritmer i syfte att även kunna prediktera vilka kvinnor som svarar på vilket sätt på behandling, berättar Ina Schuppe Koistinen.
Om allt går enligt plan ska projektet resultera i en klar och tydlig definition av vad bakteriell vaginos är och vilka arter av bakterier som ska adresseras vid behandling.
– Vi hoppas också att den antibiotikafria behandlingen visar sig vara så effektiv att den kan ersätta antibiotika för patientbehandling, säger Ina Schuppe Koistinen.
Annette Säfholm påpekar att vikten av att bättre kunna behandla och förebygga att vaginala infektioner återkommer.
– Det är ett jättestort gissel för patienterna. Genom att kartlägga den molekylära bakgrunden kan vi bättre förstå sjukdomen och därmed också hjälpa de som drabbas.

Skandal
Ina Schuppe Koistinen tycker att skandal är ett för svagt ord för att beskriva kunskapsläget vad gäller kvinnospecifika sjukdomar i vår tid.
– Hur många procent av läkemedelsbolagens forskning och utveckling är riktad mot kvinnospecifika sjukdomar? Fyra procent enligt Forbes! För mig är den låga andelen en stark drivkraft. Den kvinnliga kroppen ska inte behöva vara ett medicinsk mysterium. Det är dags att vi kvinnor kräver mer forskning, bättre vård och tillgång till innovation.

KI – Vaginalt mikrobiom

Idag finns lite kunskap om hur mikrofloran i vaginan påverkar kvinnors hälsa och fertilitet. Projektet avser att undersöka hur det vaginala mikrobiomet särskiljer sig mellan friska kvinnor och kvinnor diagnosticerade med bakteriell vaginos. Därutöver studeras hur det vaginala mikrobiomet påverkas av behandling med antibiotika respektive antibiotikafri behandling. I oktober kommer boken Vulva: Fakta, myter och livsomvälvande insikter, skriven av Ina Schuppe Koistinen, ut på Bookmarks förlag.

www.ki.se
www.gedeabiotech.se