Presentation
Veritas

MAX IV – unik infrastruktur på plats

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Jens C Hilner
Marcus Agåker, Uppsala universitet, projektledare för Veritas. Foto: Jens C Hilner
Marcus Agåker, Uppsala universitet, projektledare för Veritas. Foto: Jens C Hilner

MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur. Infrastrukturen, med det nya strålröret Veritas, står öppen för världens forskare.

Synkrotronljuslaboratoriet MAX IV är Sveriges hittills största satsning på forskningsinfrastruktur. Bland annat erbjuder laboratoriet forskning genom resonant inelastisk röntgenspridning, även kallad mjukröntgenspridning eller RIXS. Tekniken används främst till att förstå materialegensaker på atom- och molekylnivå och är användbar för studier inom fysik, kemi, biologi, medicin och mycket mer.
De experimentella möjligheterna här går inte att hitta på andra ställen i världen, enligt Marcus Agåker, projektledare för Veritas på Uppsala universitet.
– Till exempel finns möjligheten att studera vätskor och gaser med hög spektroskopisk upplösning, eller möjligheten att följa tidsutvecklingen i material på nanosekunds-nivå till makroskopisk tid, säger han.
Infrastrukturen erbjuder testmiljöer vid 16 strål(ljus)rör vid tre acceleratorer, däribland strålröret Veritas. Lunds universitet står värd för laboratoriet och merparten av tekniken för Veritas har utvecklats på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.
– Vid Veritas har man inom ett SSF-finansierat projekt utvecklat nya typer av experimentmiljöer för RIXS-mätningar, som nu erbjuds forskarsamhället. Dessa provmiljöer har även gjorts så att vi kan flytta experimenten mellan olika strålrör, säger Marcus.
Hans kollega Conny Såthe är strålrörsansvarig på MAX IV. Han utvecklar:
– Röntgenfotoner kan beskrivas med tre egenskaper: energi, riktning och polarisation. Medan tidigare strålrör av den här typen bara kunnat undersöka förändringar i fotonernas energi, kan vi nu undersöka alla tre – vad som händer med energi, riktning och polarisation i spridningen av röntgenljuset i det undersökta provet.

Brett spektrum av möjligheter
Ett antal projekt har redan beviljats stråltid under våren 2022 för sina mätningar. Bland annat en grupp från Oxford som tittar på batterimaterial i olika grader av uppladdning och urladdning. En annan grupp från Stockholm undersöker hur vattenmolekylen interagerar med sig själv och sin omgivning i olika extrema förhållanden, i både vätskeform och i olika is-strukturer. En tredje grupp från Brasilien studerar järnbaserade högtemperatursupraledare.
– Nu strömmar det in innovativa experimentidéer från hela världen, och det är en utmaning för MAX IV att sålla fram de mest angelägna förslagen, säger Conny.

Klicka här för att läsa mer om Veritas vid MAX IV

MAX IV – Strålröret Veritas

MAX IV är Sveriges hittills största satsning på forskningsinfrastruktur för forskning på bland annat materialvetenskap och materialteknologier. Veritas är ett av strålrören i laboratoriet och är unikt i sitt slag. Utvecklingen av experimentmiljöer vid Veritas är finansierad av bland annat SFF och utförd vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

maxiv.lu.se