Presentation
AI-NET ANIARA

Krav på effektiv infrastruktur ökar med 5G

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Daniel Holmgren
Jonas Gustafsson, senior forskare på RISE och Jon Summers, senior forskare och vetenskaplig ledare på RISE ICE Datacenter. Foto: Daniel Holmgren
Jonas Gustafsson, senior forskare på RISE och Jon Summers, senior forskare och vetenskaplig ledare på RISE ICE Datacenter. Foto: Daniel Holmgren

Man talar om alla fördelar med en ökad digitalisering, och utmaningar med den stora förbrukningen av elkraft det medför. Dock talas det sällan om behoven av att utveckla den infrastruktur som är förutsättningen för alla nya digitala verktyg och system, och som är det som producerar alla digitala tjänster vi behöver.

I den digitala värld vi bygger upp skickas en otroligt stor mängd data fram och tillbaka mellan slutanvändare och datacenter, som är digitaliseringens kärninfrastruktur där all digital lagring och bearbetning sker.
– Det finns alltid en fördröjning mellan skickade data och mottagna data, en fördröjning som består av två delar. Dels den som finns i koppartråds- och fibernätverken, dels den i mobil-nätverken. Fram tills nu har den sista fördröjningen varit längst, men i och med introduktionen av de snabba 5G-nätverken är det nu i stället fördröjningen i fibernätverken som utgör den större delen, förklarar Jonas Gustafsson, senior forskare på RISE.

Klicka här för att läsa mer om ANIARA

Hög elförbrukning en utmaning
En av lösningarna på det är utvecklingen av lokala mikrodatacenter, där databeräkningar kan ske närmare slutanvändarna och därigenom korta ner svarstiderna.
– Sådana mikrodatacenter kommer att behöva placeras i tätorter där eltillgången redan är ett problem, och då blir frågan hur de ska drivas. I ett forskningsprojekt, AI-NET-ANIARA, kommer vi att titta på hur man på ett smart sätt utnyttjar el i ett sådant system. För att lösa det måste vi analysera krav och utveckla metoder för att minimera energiförbrukningen.

Biogasdrivna bränsleceller
I ett parallellt projekt på RISE, WEDISTRICT, forskar man på hur biogasdrivna bränsleceller kan nyttjas för att driva datacenter.
– Ett mål är att kunna driva mikrodatacenter utan att belasta det lokala elnätet, och den lösning vi jobbar med bygger på att använda biogas, i vårt fall en solid oxide fuel cell, ”sofc”, förklarar Jon Summers, senior forskare och vetenskaplig ledare på RISE ICE Datacenter.
Han fortsätter att förklara att en sådan bränslecell alstrar mer högvärdig värme men också är effektivare än många andra.
– Den elektriska verkningsgraden kan nå upp till cirka 60 procent av det energivärde som gasen innehåller. Den övrig energin övergår till värme som kan utvinnas vid en så pass hög temperatur att den kan nyttjas för exempelvis fjärrvärme.

RISE – AI-NET ANIARA

På forskningsinstitutet RISE drivs AI-NET ANIARA, ett delprojekt till CELTIC-NEXT-paraplyprojektet AI-NET, med finansiering från Vinnova, BMBF och Innovate UK, och WEDISTRICT som är ett EU-finansierat projekt som samlar 21 partners från hela Europa.

ri.se