Annons
SSF Halvledarsystemdesign

Sök till ”SSF Halvledarsystemdesign”!

Publicerad 16 juni 2022

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, avsätter 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle. Forskningen ska innefatta en helhetssyn på halvledardesign, inkluderande flera designsteg där även anpassning av designen till de slutliga systemprodukterna bör ingå.

Centret är det första i SSF:s stora satsning på mångvetenskapliga forskningscenter (MRC – Multidisciplinary Research Centers) inom naturvetenskap, medicin och teknik.
Sista ansökningsdag är den 1 november 2022.

För mer information, se SSF:s hemsida: strategiska.se

www.strategiska.se