WASP

WASP fortsätter att storsatsa

Publicerad 16 juni 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Mazur, ordförande för WASP. Foto: Gonzalo Irigoyen

Spetskompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara är av avgörande strategisk betydelse för Sverige.
– Sverige kan bli ledande inom nischer i detta snabbväxande område, säger Sara Mazur, ordförande för WASP.

WASP är ett forskningsprogram med samverkan mellan näringslivet och universitet och är Sveriges enskilt största forskningssatsning någonsin. Det är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, som står bakom programmet, som startade 2015 för att skapa en världsledande plattform för forskning inom AI, autonoma system och mjukvara samt en plantskola för unga forskare. Det handlar både om grundforskning och forskarutbildning. Förra året beslutades att programmet ska förlängas och löpa fram till 2030 och att stiftelsen skjuter till ytterligare medel så att den totalt bidrar med 4,2 miljarder kronor. Medverkande universitet och industrier bidrar med 1,3 miljarder kronor.
Möjliga framtida tillämpningsområden för WASP är självkörande bilar, industriella beslutssystem, robotar, datorseende, reglerteknik, och signalbehandling.
– Stiftelsen såg att digitaliseringen skapar en enormt stor och snabb transformation i industrin och ville därför satsa på forskare och grundforskning som kan bidra till att det svenska näringslivet inte tappar konkurrenskraft i den här snabba omvandlingen. Satsningen har fallit mycket väl ut, vilket är väldigt roligt, säger Sara Mazur, som är docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik. Genom sin karriär har hon arbetat i gränssnittet mellan akademi och näringsliv.

”Totalt satsar stiftelsen tio miljarder kronor de kommande tio åren på forskning som är till gagn för Sverige.”

Stor forskarskola
Linköpings universitet är värd och övriga medverkande universitet är Chalmers, KTH, Umeå, Lund, Örebro och Uppsala. Förutom svensk expertis har flera internationella toppforskare rekryterats och det pågår även samarbeten med ledande universitet i utlandet.
Ett 40-tal företag medverkar, inte minst genom att ta emot doktorander och ge forskare tillgång till industriella arenor.
– Forskarskolan är en enormt viktig del av programmet och vi fortsätter att rekrytera. Allt som allt räknar vi med att utbilda minst 600 doktorander, varav åtminstone 150 är industridoktorander. De är superduktiga och kommer att kunna bidra stort till svensk forskning och utveckling. Därför har vi ett antal initiativ, exempelvis ett postdoc-program med repatrieringsstöd, så att de stannar i Sverige och fortsätter sina karriärer här, säger Sara Mazur.
Man räknar med att under programmets löptid bygga upp 80 till 100 nya forskargrupper, och forskningsarenor där industri och akademi samverkar. Under det senaste året har nya forskningsarenor startat inom bland annat mjukvaruteknologi, mediateknologi, robotik och automatiserad produktion.
– Det finns så många intressanta frågeställningar där industri och akademi kan samverka och vi är väldigt glada över att forsknings­arenorna verkligen har tagit fart. Det finns ett stort intresse för programmet från både akademin och industrin, säger Sara Mazur.
För att få fler excellenta forskningsmiljöer har WASP även lanserat den nya utlysningen NEST (Novelty, Energy, Synergy and Teams) som uppmuntrar multidisciplinärt samarbete som ger synergieffekter.
Wallenbergstiftelsernas satsningar inom AI, autonoma system och mjukvara omfattar inte bara teknik och naturvetenskap. Ett eget program vid sidan av WASP, WASP-HS, fokuserar på humaniora och samhällsvetenskap.
– Det är viktigt att förstå hur vi ska hantera etiska, sociala, ekonomiska och juridiska konsekvenser av de nya teknologierna. Programmet är i högsta grad tvärvetenskapligt, säger Sara Mazur.

Många program i KAW
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en av Europas största privata forskningsfinansiärer och har många olika forskningsprogram.
Ett exempel är en satsning på beräkningsinfrastruktur, där stiftelsen finansierat en ny superdator för AI vid Linköpings universitet. Ett annat projekt är Datadriven Life Science, inom ramen för SciLifeLab, där man nu rekryterar doktorander och postdocs för forskning inom bland annat cellbiologi, precisionsmedicin, infektionsbiologi, biodiversitet och evolution. WALP, Wallenberg Launch Pad, som stödjer så kallad research validation och proof of concept för att testa ny innovativ teknologi, är ett annat viktigt program.
– Totalt satsar stiftelsen tio miljarder kronor de kommande tio åren på forskning som är till gagn för Sverige, säger Sara Mazur. Det handlar om hundratals nya forskare och över tusen doktorander i våra forskarskolor. Dessa är ett fantastiskt tillskott till svensk forskning och kommer att bidra enormt mycket för att Sverige ska kunna kliva fram som forskningsnation.