Forskning & Framsteg

Sverige har potential att excellera

Publicerad 16 juni 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Martin Stenmark
Jonas Mattsson, chefredaktör på Forskning & Framsteg. Foto: Martin Stenmark

Sverige är och har länge varit en kunskapsnation, hela vår industrihistoria bygger på innovation. Historiskt sett har vi varit väldigt framstående inom bland annat medicin och teknik. Det råder inget tvivel om att forskningen på många sätt har en avgörande roll för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Det anser Jonas Mattsson, chefredaktör på Forskning & Framsteg.

Svensk forskning har en framskjuten position på temat grön omställning, bland annat i utvecklingen av bättre och effektivare batterier. Det expansiva batteriteknikbolaget Northvolt är ett bra exempel på hur nära samverkan mellan näringsliv och akademi kan flytta fram Sveriges positioner på det här området. Sverige har länge haft en stark position på det medicintekniska området och för närvarande pågår mycket spjutspetsforskning inom AI, säger Jonas Mattsson, som anser att Sverige som forskningsnation har goda förutsättningar att ytterligare stärka sina positioner på samtliga dessa områden.

”Det är viktigt att värna om lärosätenas och de enskilda forskarnas självständighet och frihet.”

Värnar om forskarnas frihet
Hans ambition med Forskning & Framsteg är att visa på forskningens möjligheter och att skildra intressant och aktuell forskning i relation till sin samtid. Forskning som anknyter till långsiktiga megatrender inom hållbarhet och teknikskiften är förstås intressant.
– Det är lätt att tänka att all forskning ska vara nyttig direkt, men det är viktigt att värna om lärosätenas och de enskilda forskarnas självständighet och frihet. I ett långsiktigt perspektiv kommer det att bidra till nytta, både för näringslivet och samhället i stort, säger Jonas Mattsson.

Den gröna samhällsomställningen
Det senaste året har Forskning & Framsteg satt mycket fokus på att skriva fördjupande om forskning som på olika sätt anknyter till den pågående coronapandemin. Jonas Mattsson är särskilt imponerad över hur forskar­världen och industrin på kort tid ställt om sitt fokus och tillsammans kunnat ta fram vaccin mot covid-19 på mycket kort tid. Nu när flera vacciner har börjat användas är svenska forskare bland annat involverade i arbetet med att försöka utveckla vacciner som tar höjd för framtida mutationer av coronaviruset.
– Ett av de forskningsområden som jag följer med stort intresse framöver är förstås den gigantiska samhällsomställningen som klimatförändringarna medför. Andra områden som är spännande att följa är AI och genteknik, inte minst med tanke på att det är forskningsområden som är associerade med många etiska utmaningar och ställningstaganden, säger Jonas Mattsson.