Presentation
PrintKnit

Polymerimplantat kan revolutionera kirurgi

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Johan Marklund
Astrid Ahlinder och Shubham Jain, två av doktoranderna i projektet PrintKnit. Foto: Johan Marklund
Astrid Ahlinder och Shubham Jain, två av doktoranderna i projektet PrintKnit. Foto: Johan Marklund

I PrintKnit, KTH, arbetar forskare i ett fält som spänner över kemi, biologi, medicin och ingenjörsvetenskap. Syftet är att ta fram implantat som kan ersätta naturlig vävnad i läkningsprocessen efter kirurgi eller trauman.

Det tvärvetenskapliga projektet PrintKnit forskar om avancerade porösa 3D-matriser, gjorda av nedbrytbara, syntetiska polymerer som kan skrivas ut vid höga temperaturer. Implantaten är tänkta att användas för att fylla ut hålrum och ojämnheter i mjukvävnaden efter skador och kirurgi, till dess att kroppens egen fettvävnad har regenererats.
Här samarbetar doktorander, post-docs och seniora forskare från en rad olika discipliner med att ta fram prototyper, som möter de höga krav som ställs på material, design och säkerhet. Astrid Ahlinder och Shubham Jain är två av projektets doktorander.

Spännande miljö
– Den tvärvetenskapliga miljön är otroligt spännande. Det är väldigt lärorikt att få arbeta med en så bred grupp, samtidigt som jag kan fördjupa mig i mitt specialområde som är tillverkning av matriserna genom 3D-printning. Exempelvis har jag lärt mig om genuttryck, något jag inte kunde tidigare, säger Astrid Ahlinder, som kom till PrintKnit 2016, efter ingenjörsexamen i medicinsk teknik på universitetet i Glasgow.
Hennes forskarkollega Shubham Jain började i projektet 2017, efter examen i bioteknologi och bioinformatik i Indien. Precis som Astrid disputerar han under våren. Hans specialområde är hur celler interagerar med material, och hur matrisers geometri påverkar celler. Också han trivs i den multidisciplinära miljön, där man tillsammans hittar lösningar genom hela processen.
– Alla delar behövs för den här typen av komplex forskning och det är väldigt stimulerande och intressant att samarbeta över gränserna. Som doktorand får man bred kunskap och blir ödmjuk inför de utmaningar som andra discipliner har. Vi arbetar ju alla med vävnadsregenerering, men kommer från helt olika håll, säger Shubham.
Både Astrid och Shubham tycker att de tack vare det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet i PrintKnit fått ovärderlig kunskap och redskap inför sina framtida karriärer.
– Det är lätt att snöa in på sitt eget område, men som doktorand i detta projekt får man ett överbryggande perspektiv, menar Astrid. Vi lär oss att kommunicera och på djupet förstå vikten av andras arbete. Det är verkligen något som vi tar med oss.

KTH och ssf – PrintKnit

PrintKnit inkluderar samarbetspartners från olika discipliner. Anna Finne Wistrand är projektledare. Projektet är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Forskarna har bildat ett företag för att tillgängliggöra sina polymerer och 3D-matriser, Akira Science AB, med bidrag från KTH Innovation.

www.kth.se/printknit
www.akirascience.com