Presentation
Hot Optics

Optiska länkar för tuffa miljöer

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Peter Andrekson, Henk Wymeersch, Anders Larsson och Lars Svensson i projektet Hot Optics. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Peter Andrekson, Henk Wymeersch, Anders Larsson och Lars Svensson i projektet Hot Optics. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

I takt med att beräkningssystem blir allt kraftfullare ersätts elektriska datakablar och förbindningar med optiska. Men dessa är känsligare för hög värme och temperatursvängningar. I projektet Hot Optics vid Chalmers utvecklas optiska datakablar som tål tuffa miljöer med stora temperaturvariationer.

Optiska datakablar och förbindningar har använts länge i infrastrukturen i våra informations- och kommunikationssystem eftersom de har högre kapacitet och är betydligt energisnålare än deras elektriska motsvarigheter. Den stora nackdelen är att de inte tål hög värme och stora temperaturintervall lika bra. Idag när optiska datakablar används i allt fler tillämpningar, exempelvis i fordon och i avancerad militär radarutrustning, ökar kraven på att de ska klara extrema temperaturförhållanden med bibehållen prestanda.

På vindrutan
– Om exempelvis en datakabel används för en kamera på bilens vindruta ska de tåla temperaturer på mellan minus 40 och plus 125 grader. Men även i till exempel serverhallar måste de kunna klara högre temperaturer och större variationer eftersom de i allt större utsträckning monteras inne i datautrustningen, nära de stora varma kretsarna, för att ge större beräkningskapacitet, förklarar Anders Larsson, professor i optoelektronik vid Chalmers och ansvarig för Hot Optics.

Företag i styrgrupp
Hot Optics finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning, inom ramen för forskningsprogrammet Computing and Hardware for ICT Infrastructures (SSF CHI). Det är multidisciplinär forskning, med expertis inom optoelektronik, elektronik, optisk kommunikation och maskininlärning. Volvo Cars, Saab Surveillance samt Nvidia ingår i projektets styrgrupp. Nvidia har en stark koppling till Anders Larssons tidigare forskning. Den amerikanska datasystemjätten förvärvade under förra året OptiGOT, ett start-upföretag knutet till Chalmers Ventures, som kommersialiserat Anders Larssons forskning om lasrar för hög­effektiv dataöverföring.
– De här tre företagens engagemang i projektet garanterar forskningens relevans för svensk industri och att resultaten kommer industrin till godo i ett tidigt skede. Jag hoppas att vi kommer att se applikationer som implementeras redan i slutet av projektets löptid på fem år. Utvecklingen går väldigt snabbt inom detta område, avslutar Anders Larsson.

Chalmers – Hot Optics

Hot Optics syftar till att utveckla nya optoelektroniska komponentteknologier, elektroniska kretsteknologier och optiska signalmetoder som gör att optiska datalänkar kan fungera vid betydligt högre temperaturer och över ett mycket större temperaturintervall än vad som är möjligt med dagens teknik. I projektet ingår fyra forskargrupper vid Chalmers samt Volvo Cars, Saab Surveillance och Nvidia.

www.chalmers.se