Presentation
Förebygger säkerhetsrisker

Octopi i bräschen för säkra datorsystem

Publicerad 16 juni 2021
Carl-Johan Seger, professor i datorvetenskap och WASP-professor på Chalmers.
Carl-Johan Seger, professor i datorvetenskap och WASP-professor på Chalmers.

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det gäller i högsta grad även det uppkopplade samhället. Carl-Johan Seger forskar inom projektet Octopi om en säker datamiljö, där risken för säkerhetsbrister förebyggs från start.

Samhället i stort och alla de olika saker vi omger oss med digitaliseras snabbt. IoT, sakernas internet, ger många fördelar i form av smarta, kommunicerande enheter, men innebär också stora risker. Fientliga attacker mot systemen sker kontinuerligt och kan få förödande konsekvenser.
– Det finns en stor naivitet bland både beslutsfattare och vanliga medborgare om sårbarheten som kommer med digitaliseringen och IoT. Det brådskar att skapa felfri hårdvara och mjukvara, som redan i sin konstruktion skyddar mot läckor och attacker, säger Carl-Johan Seger, professor i datorvetenskap och WASP-professor på Chalmers. Han är sedan några år tillbaka på det universitet där han påbörjade sina studier för 40 år sedan, efter en lång karriär inom såväl industrin som akademin i Nordamerika och Storbritannien.

Gamla synder
Carl-Johan Seger förklarar att vi lever med gamla synder i våra datorsystem. Brister i mjukvaran är ofta enklare att åtgärda, men svagheter i hårdvaran kan vara oerhört svåra och kostsamma att komma åt och eliminera. Det SSF-finansierade projektet Octopi ligger i forskningsfronten för att utveckla system som är säkra från början. Det gäller både mjukvaruspråket, som forskarna utvecklar från lågnivå till högnivå, där buggar automatiskt upptäcks och städas bort, och hårdvaran, som är Carl-Johan Segers speciella expertisområde. I projektet utvecklar Carl-Johan Seger och hans team en verifierad krets som placeras direkt i hårdvaran och gör det nästan omöjligt för hackare att ta sig in.

Lapptäcke av teknologier
– Det är ett omfattande och komplext arbete. Mjukvarumiljön och hårdvaran ska vara som legobitar som passar perfekt in i varandra. Idag är det ett lapptäcke av olika teknologier, som ofta inte alls är anpassade för att fungera tillsammans. Vårt mål är att bygga en krets, som är felfri från början och skyddar mjukvaran som skalskyddet runt ett hus. Dessutom måste kretsen vara mycket energieffektiv för att fungera i en IoT, berättar Carl-Johan Seger.
Arbetet har kommit långt och kretsens arkitektur är redan nästan färdig. Sedan ska den slutliga designen verifieras och testas.
– SSF-finansieringen möjliggör vår forskning i detta viktiga område. Behovet av robusta, säkra och tillförlitliga system är stort, avslutar Carl-Johan Seger.

Chalmers – Octopi

Octopi är ett femårigt forskningsprojekt vid Chalmers universitet för att skapa en miljö där säker IoT kan utvecklas. Det innefattar såväl mjukvara som hårdvara. Projektet är en gemensam satsning mellan fem professorer och har fem doktorander för forskningens hela varaktighet. Projektet finansieras av Stift­elsen för strategisk forskning, SSF.

octopi.chalmers.se