Presentation
Materialforskning

Nygammalt material är framtiden för elbilar

Publicerad 16 juni 2021
Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst.
Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst.

Högskolan Väst arbetar just nu med ett unikt projekt med forskning kring det magnetiska materialet ferrit.
– Det är ett material som kommer från stålindustrins restprodukter. Kan vi visa att det är en bra produkt för transportsektorn så har vi råvaran i Sverige vilket gör att det blir en väldigt transparent och hållbar lösning, säger forskningsledaren Boel Ekergård.

Det magnetiska materialet ferrit användes redan på 90-talet, men konkurrerades ut av sällsynta jordartsmetaller. Vid Högskolan Väst, där man forskar på elektriska drivlinor för fordon, tittar man återigen på just ferrit och implementeringen av det.
– Forskningen på det magnetiska materialet ferrit går framåt. Alternativen som finns nu har helt andra material- och produktionsmöjligheter än de som fanns på 90-talet, säger docent Boel Ekergård, forskningsledare.

Ökning av efterfrågan
Transportsektorn står inför en stor förändring de kommande åren, något som gör ferrit högaktuellt.
– Elektrifieringen av bilar, båtar och flyg gör att mängden magnetiskt material som behövs ökar dramatiskt, säger Boel Ekergård.
För nackdelarna med sällsynta jordartsmetaller, som används idag, är enligt henne flera.
– Då dagens motorer i elektriska fordon ofta innehåller sällsynta jordartsmetaller som kan ha framställts i gruvor under osäkra förhållanden, söker många biltillverkare efter andra, mer hållbara och transparenta material. De måste kunna visa att materialen i bilarna är hållbara utifrån flera aspekter.

Stabil tillförsel
Tillgången på de sällsynta jordartsmetallerna är mycket begränsad, vilket innebär att de är dyra. Hållbarhet och transparens är andra viktiga faktorer.
– Förutom att det i Sverige finns stora volymer ferrit så är det ett billigare och mer hållbart alternativ. Den långsiktiga planeringen för exempelvis fordonsindustrin blir mycket lättare att göra om man vet att materialtillförseln är stabil.
Högskolan Västs forskningssatsning ligger i framkant.
– Det är jättekul, det händer jättemycket och är väldigt lärorikt. Och det finns ett väldigt stort engagemang, det är ett väldigt spännande område, säger Boel Ekergård.

Högskolan Väst – Elfordon

Högskolan Väst driver spetsforskning och utbildning inom produktionsteknik. Forskningsprojektet drivs av Högskolan Väst i nära samverkan med Volvo Cars, NEVS och Uppsala universitet. Högskolan Väst har nyligen etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

www.hv.se