Presentation
Luleå Tekniska Universitet

Motor i utvecklingen av en hållbar gruvindustri

Publicerad 16 juni 2021
Lena Alakangas och Caisa Samuelsson, professorer på LTU.
Lena Alakangas och Caisa Samuelsson, professorer på LTU.

Genom att förstå och kontrollera processer inom hela värdekedjan skapas förutsättningar för en grön omställning mot fossilfritt samhälle och minskad klimatpåverkan för både svensk och europeisk gruvindustri.

CAMM, Center for Advanced Mining and Metallurgy, har sedan 2010 spelat en viktig roll när Luleå tekniska universitet, LTU, har befäst positionen som det ledande universitetet i Norden för forskning och utbildning relaterat till gruvindustri och metallutvinning.
– Det unika med CAMM är att eftersom finansieringen inte kräver samfinansiering från industrin så möjliggörs grundläggande forskning på ett annat sätt än i de flesta andra forskningsprogram, förklarar professor Caisa Samuelsson på LTU.

Behovsstyrda forskningsmedel
Att det är fria forskningsmedel innebär dock inte att forskningsprojekten inte är behovsstyrda, men de kan användas till det som forskarna anser viktigast för att lösa komplexa samhällsproblem.
– Inom CAMM kan vi agera snabbt och starta nya forskningsprojekt där vi ser att det saknas grundläggande förståelse för vissa fundamentala processer. Samtidigt leder många av våra mer grundläggande forskningsprojekt ofta till mer tillämpade projekt senare, konstaterar professor Lena Alakangas vid LTU.
Ett exempel är biokol som är testat industriellt. Det är fossilfritt baserat på restprodukter från skogsbruket och kan användas för exempelvis reduktionsprocesser.
– Ett annat exempel är kväverening, kväve frigörs vid användande av sprängmedel i gruvan. Insikten om kvävets förekomst och mobilitet till miljön har lett till nya forskningsprojekt, till exempel att tillverka sprängmedel utan kväve, då sprängmedel används inom andra industrier i samhället, förklarar Lena Alakangas.

Kunskaper för framtidens samhälle
Med det flexibla arbetssättet blir CAMM en nyckelaktör för den gröna omställningen. Det moderna samhället behöver metaller för att fungera, inte bara i byggnader, elektronik och fordon utan också i till exempel telefoner, bildskärmar, vindkraftverk, solkraftverk, batterier och en mängd andra applikationer.
– Ett viktigt resultat av den mer grundläggande forskningen är även att den ger framtida kunskaper till de som studerar vid LTU då forskarna också utbildar kommande generationer av ingenjörer, avslutar Lena Alakangas.

Luleå Tekniska Universitet – CAMM

CAMM möjliggör grundläggande forskning vars resultat inte alltid kan nyttiggöras direkt i produktionen men med potential för framtida applikationer och produktionsmetoder. Inom CAMM samverkar forskare från många olika discipliner och med forskningsinstitutet SWERIM, vilket ger stor spridning av kunskaperna. Inom CAMM har cirka 45 forskare finansiering i någon form, 160 forskare finns inom forskningsprojekten.

ltu.se/camm