Presentation
RISE

Kraftsamlar för att stärka Sveriges globala konkurrenskraft inom AI

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Johan Marklund
Magnus Sahlgren, forskare inom språkteknologi på RISE, Maria Bånkestad, forskare i maskin­inlärning och institutsdoktorand vid Uppsala universitet och Sverker Janson, enhetschef och centrumledare för RISE centrum för tillämpad AI. Foto: Johan Marklund
Magnus Sahlgren, forskare inom språkteknologi på RISE, Maria Bånkestad, forskare i maskin­inlärning och institutsdoktorand vid Uppsala universitet och Sverker Janson, enhetschef och centrumledare för RISE centrum för tillämpad AI. Foto: Johan Marklund

AI-utvecklingen går snabbt och berör i princip hela det svenska näringslivet och offentlig sektor. Med sin kombination av bredd, spets och tillämpade perspektiv på AI är forskningsinstitutet RISE en av Sveriges ledande aktörer inom tillämpad AI. Via initiativet ”AI på RISE” får företags- och myndighetspartners effektiv tillgång till samlad expertis och strategisk AI-hjälp.

RISE utvecklar nya AI-metoder och teknologier, utforskar möjligheterna med AI och driver AI-transformation i över 100 pågående forskningsprojekt som berör RISE samtliga forskningsområden. Projekten kombinerar avancerad teknisk forskning i områdets framkant med att utforska möjligheterna med AI i nära samarbete med partners i Sverige och internationellt och med forskare i RISE alla områden, från framtidens läkemedelsutveckling till smarta energisystem och klimatomställning. ”AI på RISE” innebär att hela RISE accelererar sin förmåga att hjälpa partners att utnyttja möjligheterna med AI.

Nya forskningsområden inom AI
– Initiativet ”AI på RISE”, som initierades i januari 2021, samordnar all AI-kompetens inom RISE och hjälper företag och myndigheter att se potentialen i tekniken, använda den klokare och utvecklas snabbare. Med den här kraftsamlingen vill vi skapa bättre förutsättningar för att Sverige ska ligga i framkant och ta utvecklingen inom AI till nästa nivå, säger Sverker Janson, enhetschef och centrumledare för RISE centrum för tillämpad AI.
RISE utökar nu teamet med tio nya AI-forskare som ska arbeta med teknikområden som deep learning, datorseende, språkteknologi och AI-plattformar. ”AI på RISE” drar nytta av att RISE har expertis både inom AI-tekniken i sig och inom de närings- och samhällsområden där AI tillämpas, och dessutom inom andra områden som behövs för AI:s tillämpning, som digital innovation, utbildning och digital etik. RISE har även etablerat ett flertal nya forskningsområden kring AI:s tillämpning, som AI för materialutveckling, AI för industriell automation och AI för hälsa.

Bygger språkmodeller
– AI är inget mirakelmedel. Vi betraktar det snarare som en självklar del av verktygslådan för forskare inom alla våra områden på RISE. Vår AI-satsning är en viktig pusselbit i arbetet med att göra Sverige ledande på att nyttja möjligheterna med tillämpad AI. Jag betraktar AI som vår generations stora möjliggörare och drivkraft till förändring, säger Sverker Janson.
– Inom språklig AI bygger vi datorsystem som kan lära sig att förstå och använda det svenska språket. På det här området täcker vi in en djup teknologimognad, från grundforskning till att bygga nya tillämpningar som löser konkreta verksamhetsproblem. Via projektet ”Språkmodeller för svenska myndigheter” bygger vi modeller som myndigheter kan använda för språkteknologiska tillämpningar, säger Magnus Sahlgren, som leder RISE forskning inom språkteknologi, tillämpningen av AI på svenska och andra språk samt i kombination med bild och andra data.
– Språkmodellerna kan användas till allt från att hantera inkommande rapporter till att sortera bland information. Vi ger svenska myndigheter rätt förutsättningar för att effektivisera sin verksamhet med den senaste AI-infrastrukturen. I projektet deltar bland annat Skatteverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Framöver fokuserar vi på att utveckla modeller som utöver text även förstår ljud, bild och video, så kallade multimodala modeller, säger Magnus Sahlgren.

Läkemedelsutveckling
– Jag deltar i ett forskningsprojekt som analyserar hur maskininlärning kan användas för att avgöra hur toxiskt ett ämne är. Dessa analyser är traditionellt sett tids- och resurskrävande för läkemedelsindustrin, men med AI kan de effektiviseras och automatiseras avsevärt, säger Maria Bånkestad, forskare i maskininlärning och institutsdoktorand vid Uppsala universitet.
Hennes doktorandprojekt ingår i RISE-satsningen Smart Kemi som bland annat utforskar AI:s möjligheter för läkemedelsutveckling.
– AI är en riktig gamechanger för läkemedelsutvecklingen. Det kan användas i samtliga stadier av läkemedelsutvecklingsprocessen, bland annat genom att generera nya molekyler i ett grundläggande stadium, säger Maria Bånkestad.

AI på RISE

Forskningsinstitutet RISE är en av Sveriges ledande forskningsaktörer inom tillämpad AI. RISE har bland annat etablerat ett Centrum för tillämpad AI. Centret bedriver avancerad forskning inom AI, kopplar samman expertis och applikationer inom RISE och utforskar ett brett spektrum av innovativa applikationer med företag och offentlig sektor.

www.ri.se