Presentation
Högspänd likströmsöverföring

Forskning om HVDC bidrar till grön energiomställning

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Per Groth
Olof Hjortstam, forskningsingenjör vid Hitachi ABB Power Grids och adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola. Foto: Per Groth
Olof Hjortstam, forskningsingenjör vid Hitachi ABB Power Grids och adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola. Foto: Per Groth

Högspänd likströmsöverföring, HVDC, är en beprövad teknik för överföring av elkraft över stora avstånd med små förluster. Nu spås användningen öka markant och tekniken bli en central del av den gröna energiomställningen.

– HVDC är en mycket bra teknik för att överföra elektrisk energi över stora avstånd. Vi ser att användningen ökar när produktionen av förnybar energi utökas och behöver anslutas till transmissionsnätet, säger Olof Hjortstam, som är forskningsingenjör på Hitachi ABB Power Grids i Västerås.

Förnybar energi
Idag finns HVDC-länkar på 300 mil med spänningar på över 1 miljon volt. Fördelarna med överföringstekniken är många. Produktionen av till exempel vindkraft kan placeras ute till havs och solcellsparker placeras långt ifrån där konsumenterna befinner sig.
En del i företagets teknikutveckling till stöd för en hållbar energiomställning är att optimera isolationssystem för HVDC. Förståelsen kring specifika förlopp i isolationssystemet behöver öka. Centralt i Olof Hjortstams forskning är att öka kunskapen om laddningsdynamiken i olika isolationsmaterial. Med bättre förståelse kan optimalare system designas baserat på kompakt design som är tillförlitligare och till en lägre kostnad.
Idag används många olika isolationsmaterial som gas, vätska och fasta material. Laddningsdynamiken i isolationsmaterial är beroende av olika parametrar så som temperatur och fukthalt, vilket är viktigt att studera för att öka förståelsen för hur isolationssystemet fungerar.

Industriellt perspektiv
– Vi behöver ta fram fysikaliska modeller för hur laddningsdynamiken fungerar, oberoende av det material som används, och därigenom optimera våra system. Exempelvis sker uppladdning av gränsytor mellan isolationsmaterial oberoende av vilket material som används.
Den aktuella finansieringen av forskning från Stiftelsen för strategisk forskning har, enligt Olof Hjortstam, stor betydelse för att öka forskningssamarbetet mellan universitet och företag. Han har själv en adjungerad professur vid Chalmers tekniska högskola.
– Genom att kombinera kunskapen från akademi och industri och applicera den på industriella behov skapas lösningar som möjliggör den gröna energi­omställningen.

Hitachi ABB Powergrids

Samarbete industri och universitet
Forskningen kring högspänd likströms­överföring, HVDC, med syftet att bättre förstå laddningsdynamiken för olika isolationsmaterial är ett samarbete mellan Hitachi ABB Power Grids, före detta ABB Power Grids, och Chalmers tekniska högskola.
HVDC kommer att få en allt större betydelse för den gröna energiomställningen och ett av syftena för projektet, som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är att utveckla ett industriellt perspektiv.

Kontakt:
olof.hjortstam@hitachi-powergrids.com
www.chalmers.se
www.hitachiabb-powergrids.com/