Presentation
Jernkontoret

Den äldsta tekniken blir den yngsta

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Pia Nordlander, Bildn
Foto: Pia Nordlander, Bildn
Foto: Pia Nordlander, Bildn

Med flera genomgripande forskningsprojekt går Sverige nu i täten för en helt ny klimatsmart industriprocess som ger oss ”grönt stål”. Den nya tekniken skapar en mängd möjligheter för alla som älskar problemlösning och att driva utvecklingen framåt.

Att tillverka järn från järnmalm är en av världens äldsta industriprocesser. Dock har den som använts fram till nu haft nackdelen att alstra stora koldioxidutsläpp.
– Därför finns nu ett flertal utvecklingsprojekt som inom en nära framtid kommer ge oss en helt grön tillverkningsprocess, vilket kommer göra järn- och stålindustrin till en av de modernaste teknikgrenarna, förklarar Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.
Stål har under lång tid spelat en avgörande roll i uppbyggnaden av det moderna samhället, och finns i allt från våra största byggnader till sjukvårdens minsta precisionsinstrument.
– Det faktum att stål är ett så resurseffektivt material och att det kan återvinnas oändliga gånger gör att dess framtida roll i samhället antagligen blir ännu viktigare än dess historiska.

Mer klimatsmart användning
I samband med att den nya klimatsmarta industriprocessen utvecklas vill branschen även bidra till att göra själva användningen av det gröna stålet mer hållbar.
– Det handlar om att ta fram processer för bland annat spårbarhet och digitalisering, något som kräver vetenskapliga framsteg inom en rad olika områden för att kunna bli verklighet.
Dessutom skapas stora möjligheter när helt nya tillverkningsanläggningar byggs, då man kan passa på att införa den senaste tekniken inom exempelvis AI och övervakning så att hela produktionsprocessen blir betydligt mer effektiv och klimatsmart.
Gert Nilson avslutar med att konstatera att det även gäller att hitta rätt tillämpningar för materialet så att det fyller sin optimala funktion i det cirkulära samhället.
– Här finns gyllene tillfällen för alla som älskar problemlösning och för de som brinner för hållbarhet. Den nya klimatsmarta järn- och ståltillverkningen erbjuder möjligheter att följa hur ett ”nytt” material kommer till och kan användas till att bygga en hållbar värld.

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn
Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn
Jernkontoret – Hybrit

Samriskbolaget Hybrit utvecklar en metod att med hjälp av vätgas reducera järnmalm till fossilfritt järn, som ska göra SSAB:s stål fossilfritt. LKAB har aviserat planer på att använda en liknande teknik för att göra all sin järnmalm till fossilfritt järn. Därutöver pågår en rad projekt för att ytterlig­are minska järn- och stålindustrins klimatavtryck.

www.jernkontoret.se