Swerim

Central roll i omställningen till fossilfri produktion

Publicerad 16 juni 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Björn Tesch
Pontus Sjöberg, vd Swerim. Foto: Björn Tesch

Samhället och industrin står inför stora utmaningar. På relativt kort tid ska vi ställa om till fossilfri produktion genom bland annat elektrifiering och cirkulära tillverkningsprocesser. För att få det här att hända har metallindustrins strategiska FoU-partner en nyckelfunktion, menar Pontus Sjöberg, vd Swerim.

Swerim (Swedish Institute for Mining, Materials and Metallurgy) är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råvara till färdig produkt. Swerim bidrar bland annat till att förbättra existerande processer och material parallellt med utveckling av nya processer, material och produktlösningar. Syftet med forskningen är att stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser och material.

”Industrins aktörer kan gemensamt äga laboratorium, testbäddar och demonstrationsanläggningar hos oss.”

Från grundidé till industriskala
Swerim bildades 2018 och är ett oberoende institut som ägs till 80 procent av industrin och till 20 procent av RISE. Bakgrunden till att Swerim bildades är ett behov av att stötta industrin i omställningen för att nå klimat­målen senast till 2045.
– Vi är bra på att vidareutveckla en grundidé till pilotskala. I pilotanläggningarna kan vi verifiera och optimera ny teknik innan den i nästa steg kan tillämpas i fullskalig industriell produktion, säger Pontus Sjöberg. Det som gör oss unika som samarbetspartner är våra dedikerade medarbetare med kunskap om hela värdekedjan från råvaror till färdig produkt i applikation och våra väl anpassade testbäddar.

Länk mellan akademi och industri
För att industrin ska kunna tackla de stora samhällsutmaningarna som övergången till fossilfri produktion, elektrifiering och digitalisering innebär, krävs en nära samverkan mellan alla verksamma aktörer, det vill säga beslutsfattare, myndigheter, offentliga finansiärer, industri, forskningsinstitut och högskolor. Här fungerar Swerim som en länk mellan akademin, industrin och andra forskningsinstitut såväl nationellt som internationellt. Den nätverksskapande funktionen är viktig för att främja forskningssamverkan över bolagsgränserna, men även för att säkerställa ett kontinuerligt utbyte av forskare mellan de olika aktörerna.
Ett annat viktigt område för Swerim – och ett bra exempel på samverkan – är inom additiv tillverkning (3D-printning). Sverige är idag världsledande inom pulverstål, men för att behålla den ledande position inom pulvermetallurgi måste de svenska företagen ligga i framkant i material- och teknologiutveckling. Swerim, som har 60 års erfarenhet av pulverforskning, är en given partner för den som vill ta fram nya material eller effektivisera produktionsprocesser.
– I samverkan med industrin bygger vi just nu en atomiseringsanläggning som ska stå klar i början av 2022. Vi fungerar som en oberoende partner för den här typen av omfattande och storskaliga forskningsinvesteringar, konstaterar Pontus Sjöberg.