Presentation
Cybersäkerhet

Styrsystem fokus för cybersäkerhet

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
André Teixeira, biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
André Teixeira, biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

Processer i industri, energiproduktion och transport styrs av datoriserad reglerteknik. Men tekniken är ofta inte anpassad för dagens höga digitalisering och kan vara sårbar för cyberattacker. André Teixeira forskar om cybersäkerhet för dessa kritiska styrsystem.

Cyberattacker mot styrsystem i industrin, energianläggningar, transportsystem och annat kan få enormt svåra konsekvenser i form av oreda, ekonomiska skador och till och med för människors liv och hälsa. Detta såg vi för ett antal år sedan med den skadliga koden Stuxnet, som angrep kärnenergicentrifuger i Iran.

Digitalisering ökar risk
I takt med att allt fler processer digitaliseras ökar risken för cyberattacker. Därför är cybersäkerhet som är specifikt anpassad för den här typen av styrsystem kritiskt för såväl industrin som samhället i stort.
– Många av styrsystemen är av äldre modell och inte skapade för de digitaliserade nätverken och kommunikationsteknologin som används idag. Fientliga hackers kan ta sig in i systemen för att stjäla information eller helt enkelt sabotera processerna, förklarar André Teixeira, biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet.
Cybersäkerhet har utpekats som ett prioriterat och strategiskt viktigt område för Sverige. Tack vare bland annat ett betydande och långsiktigt bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning, inom ramen för programmet Framtidens forskningsledare, håller André nu på att bygga upp sin forskargrupp vid Ångströmslaboratoriet på Uppsala universitet för att tackla de här utmaningarna.

Uppsala i framkant
Forskningen ska fokusera på två områden. Det ena är att utveckla metoder och analysverktyg för att bedöma cybersäkerhetsrisker i olika styrsystem. Det andra är att skapa en verktygslåda för att designa styrsystem så att de bättre kan stå emot attacker. Resultaten kommer att valideras under arbetets gång. En viktig aspekt är att cybersäkerheten inte får påverka de fysiska processerna i systemen, utan driften måste fungera smidigt och utan störningar.
– Det är ett enormt spännande område och jag är väldigt glad att ha möjlighet att bygga en plattform för att driva forskningen, säger André och fortsätter:
– Uppsala universitet är dynamiskt och holistiskt, med de olika discipliner som krävs för kvalificerad cybersäkerhetsforskning. Här finns alla förutsättningar att ta en ledande position.

UU – Cybersäkerhet i industriella styrsystem

André Teixeira och hans forskargrupp vid Institutionen för elektroteknik vid Uppsala universitet forskar om att utveckla verktyg och analysmetoder för förbättrad cybersäkerhet i industriella styrsystem. Forskningen möjliggörs bland annat av ett stort bidrag från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

E-post: andre.teixeira@angstrom.uu.se
www.signal.uu.se/Research/Security/