Presentation
Precisionsmedicin

Skräddarsyr framtidens cancerbehandling

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Johan Marklund
Päivi Östling, biträdande professor och forskningsledare på SciLifeLab i Stockholm. Foto: Johan Marklund
Päivi Östling, biträdande professor och forskningsledare på SciLifeLab i Stockholm. Foto: Johan Marklund

Med hjälp av nästa generationens precisionsmedicin hoppas forskare vid SciLifeLab i Stockholm kunna skräddarsy och individanpassa framtidens läkemedelsbehandling för cancerpatienter.

Det finns idag ett stort behov av att förbättra behandlingen av personer med cancersjukdomen akut myeloisk leukemi, AML.
– Många svarar inte på sin behandling och återfallsrisken är påtagligt hög. Vi vill därför utveckla målinriktade och individualiserade terapier för den här gruppen, säger Päivi Östling, biträdande professor och forskningsledare på SciLifeLab (Science for Life Laboratory) i Stockholm.
SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylära biovetenskaper; här bedrivs forskning i breda samarbeten och i projekt som annars inte vore genomförbara i Sverige.

Målstyrd behandling
Päivi Östlings forskargrupp arbetar med nästa generationens verktyg inom precisionsmedicin. Ett av de viktigaste verktygen är den nya generationens DNA-sekvensering, en metod som används för att läsa av tumörers arvsmassa och upptäcka eventuella ”fel” eller förändringar som kan leda till att cancertumörer utvecklas.
– Det räcker inte, det finns flera nivåer av molekylär information som vi behöver kartlägga och djupare förstå. Vi behöver även veta hur de olika byggstenarna, som RNA och proteiner, beter sig och interagerar och hur tumörcellen svarar på läkemedel.

Skräddarsydda läkemedel
Ett stort fokus i forskningen är läkemedelstestning på patientens tumörceller. Med hjälp av biobanksprover från patienter med AML matchas olika läkemedel mot patientens unika molekylära profil.
– Vi använder oss av bibliotek med redan godkända läkemedel och de som är under utveckling. Med de nya teknikerna vill vi förstå hur genförändringar påverkar en persons svar på läkemedel och hur det återspeglas i protein- och RNA-mönstret. Med den kunskapen hoppas vi bättre kunna skräddarsy även effektiva läkemedelskombinationer, säger Päivi Östling.
Målet är att ta forskningen vidare och implementera kunskapen i den kliniska vardagen.
– Där är vi inte ännu. Vi behöver först genomföra kliniska prövningar på patienter. Drömmen vore förstås att vi med nya systembiologiska verktyg kopplade till läkemedelskänslighet skulle kunna föra precisionsmedicinen ut i vården för behandling av cancerpatienter, säger Päivi Östling.

KI SciLifeLab – Precisionsmedicin

Kontakt:
Päivi Östling, associate Professor, co-Principal Investigator
Olli Kallioniemi research group, Science for Life Laboratory, Department of Oncology & Pathology, Karolinska Institutet

Epost: paivi.ostling@scilifelab.se