SSF-ARC

Nytt program möter globala FN-utmaningar

Publicerad 18 juni 2020
Text: Cristina Leifland Foto: Gonzalo Irigoyen
Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mattias Lundberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Gonzalo Irigoyen

Utmaningarna som formuleras i Agenda 2030 är globala och lösningarna brådskar. Det har blivit än tydligare under covid-19-pandemin. Ett nytt program om 200 miljoner kronor på SSF finansierar forskning i framkant som är kopplad till klimat, livsmedelsförsörjning, hållbar energiförsörjning och sjukdomsbekämpning.

Det nya forskningsprogrammet, SSF-ARC (Agenda 2030 Research Centers), har identifierat fyra områden, som utgår från några av FN:s 17 mål i Agenda 2030: nästa generations antibiotika och att förebygga pandemier, växtbiologi, framtidens bränsleceller och vätgasproduktion samt framtidens kärnkraft.
– Sverige har stor kompetens och spets inom dessa områden och goda möjligheter att bidra med viktiga pusselbitar. Vi har också ett näringsliv med förutsättningar att nyttiggöra forskningen, säger forskningssekreterare Mattias Lundberg.

Strategiska områden
De utvalda områdena anses strategiskt viktiga för svensk forskning och näringsliv.
Så har Sverige till exempel en stark life science-sektor. Professor Dan Andersson vid Uppsala universitet får 50 miljoner kronor för att driva projektet ”Mycket snabb antibiotikaresistens-bestämning”.
Inom området växtbiologi får professor Åsa Strand vid Umeå universitet 50 miljoner kronor för att designa fotosyntes för framtida livsmedelproduktion. Det är ett spännande exempel där svensk kunskap inom bioteknik och växtförädling kan leda till nya grödor och högre avkastning inom jord- och skogsbruk.
Kärnkraft kommer sannolikt att behövas under en övergångsperiod för att underlätta en övergång till fossilfria bränslen. Professor Pär Olsson vid KTH kommer att leda forskningsprojektet ”Sunrise”, och bland annat utveckla säkerhetsstrategier för blykylda Gen IV-reaktorer. Budgeten är också här 50 miljoner.
Slutligen är vätgasproduktion och bränsleceller viktiga pusselbitar för ett långsiktigt hållbart energisystem, inte minst inom transportsektorn, och här får professor Göran Lindbergh, KTH, 50 miljoner kronor för att ta fram metoder för produktion, användning och lagring av vätgas.

Hård konkurrens
– Som alltid har konkurrensen varit stor, och vi fick in många väldigt högkvalificerade projekt, berättar Mattias Lundberg.
De viktigaste kriterierna för urvalet var vetenskaplig kvalitet, spets och strategisk relevans. Det skulle också vara tydligt på vilket sätt forskningen möter de frågeställningar som formuleras i Agenda 2030.

SSF-ARC

SSF-ARC står för SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability.