Presentation
Edge computing

Edge Computing möjliggör ny teknik

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Joerg Frank
James Gross, professor på Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Foto: Joerg Frank
James Gross, professor på Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Foto: Joerg Frank

I takt med den snabba utvecklingen inom IoT och AI ökar behovet av mycket snabbare nätverkskommunikation för att möjliggöra nya applikationer som augmented reality. Syftet med Edge computing är att beräkningarna sker så nära applikationen som möjligt, ”i kanten på molnet”.

Ny teknik som augmented reality, AR och virtual reality, VR, kommer att förändra hur vi konsumerar och interagerar med information, både ur konsument- och industriellt perspektiv. Men den typen av teknik kräver stränga nätverkskrav som korta fördröjningstider, hög tillförlitlighet och stor bandbredd.
– Edge computing är en av de nya tekniker som kan möjliggöra beslut i realtid utan långa fördröjningar, förklarar James Gross, professor på Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH Royal Institute of Technology.
Han är involverad i många forskningsprojekt inom området Edge computing. Det ena är ett SSF-finansierat projekt ”Experimental Platform for Edge Computing Applications”, ett annat är Vinnovas kompetenscentrum TECoSA på KTH där han är co-director (www.tecosa.center.kth.se).
– Att bygga en experimentell plattform är nödvändig för att testa olika applikationer där teori omvandlas i praktik.
Edge computing är en teknik där data samlas in, analyseras och beräknas i ”molnliknande” datorer lokalt istället för i molnet. De två drivkrafterna för att utveckla Edge computing är att fördröjningen kan hållas låg samt kostnadsbesparingar.

Utmaningar
Det är dock inte bara att implementera teorierna om Edge computing, det måste också fungera i verkligheten.
– För att uppnå Edge computing i praktiken måste det finnas en effektiv interaktion mellan människor, beräkningar och kommunikation, en interaktion som fortfarande måste utvecklas ytterligare innan den kan genomföras i olika applikationer. Det är ett av målen för den experimentella plattformen vi bygger i SSF-projektet, förklarar James Gross.
Idag finns både hårdvara och standarder som kan användas, men innan hårdvaran kan utnyttjas måste det finnas affärsmodeller som använder dem.
– Jag tror det kommer dröja ett par år innan vi kan utnyttja Edge computing effektivt. Vi behöver fortfarande mer forskning för att interaktionen människa-datorer-kommunikation ska fungera i praktiken.

KTH – Edge computing

James Gross forskningsintressen ligger främst inom mobila system och nätverk, med fokus på kritisk maskin-till-maskin-kommunikation, mobilnät, resursallokering samt prestationsutvärdering.

För mer information se www.jamesgross.org