Annons
SSF

Det här är SSF

Publicerad 18 juni 2020

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Vi är en oberoende stiftelse och delar ut ungefär 700 miljoner kronor om året till forskningsprojekt inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen grundades av medel från löntagarfonderna för 26 år sedan med ett kapital på 6 miljarder kronor. Syftet var, och är, att stötta excellent forskning som på 10–15 års sikt kan tänkas bära frukt i form av nya produkter, tjänster, läkemedel och behandlingsmetoder. Allt för att tjäna samhället och stärka svensk konkurrenskraft.

De 6 miljarderna har förvaltats väl med god tillväxt. Utan ytterligare tillskott har stiftelsen till dags dato finansierat 1764 forskningsprojekt vid svenska lärosäten med 15 miljarder kronor. Idag har vi en kapitalbas på nära 11 miljarder.

Under senare år har SSF fokuserat på bioteknik, materialvetenskap, informationsteknik och beräkningsvetenskap. Bidragen delas ut dels som rambidrag, cirka 30 miljoner kronor i femåriga projekt inom ett visst tematiskt område och dels som riktade bidrag till individuella forskare, företrädesvis unga. Inom medicin kan det handla om nya metoder och snabbare diagnostik för att förhindra antibiotikaresistens, bekämpa virussjukdomar som covid-19, identifiera eller behandla folksjukdomar som benskörhet, demens och diabetes.

Bioteknik är ett snabbt växande forskningsområde och här ryms många tillämpningar inom såväl human-, som växt- och djursidan. Förfinade implantat, design av foto syntes för framtida matproduktion, skogsplantor med bättre motståndskraft mot insektsangrepp, eller benhäftande material som kan stabilisera svåra frakturer, är några exempel.

Annan forskning har på sikt goda förutsättningar att stärka svensk industri genom att ta fram högfrekvenskretsar, vätgassensorer, pappersbaserade batterier, ny antennteknologi, energisnåla nät, kraftkablar med lägre överföringsförluster eller nanooscillatorer. Vi finansierar också många projekt inom maskininlärning och AI samt cybersäkerhet.

SSF…
  • Stöder forskning och forskarutbildning inom naturvetenskap, teknik och medicin i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.
  • Finansierar hundratals tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid universitet och högskolor – många av dem i samverkan med näringslivet och vården.
  • Delar ut bidrag till särskilt framstående forskare, med tonvikt på de yngre.
  • Stöder viktiga områden som livsvetenskap, bioteknik och materialvetenskap för en hållbar utveckling.
  • Gör riktade satsningar för att stärka svensk forskningsinfrastruktur.
  • Uppmuntrar till rörelse och utbyte mellan forskare i olika sektorer och discipliner.
  • Avsätter medel för nyttiggörande av grundforskning i SSF-projekt.
  • Har en utbetalningsvolym på cirka 700 miljoner kronor per år.

Läs mer på:www.strategiska.se