KTH toppar forsk­ningschefernas lista

Publicerad 25 juni 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet hamnar högst upp på listan över vilka lärosäten som forskningschefer i näringslivet kan tänka sig att arbeta vid.

Allra populärast är KTH; hela 61 procent av de tillfrågade har lagt en röst här. Chalmers som kom på andra plats fick röster från 48 procent av forskningscheferna, medan Lunds universitet samlade in 41 procent. Tätt inpå topptrion återfinns universiteten i Uppsala, Linköping och Stockholm med 38, 30 respektive 26 procent.

Vilka av följande universitet/högskolor skulle du kunna tänka dig att arbeta hos? Ange gärna flera.