Presentation

Forskning med relevans för näringslivet i Dalarna

Publicerad 25 juni 2019

Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi och Martin Johanson, forsknings­ledare vid Högskolan i Dalarna. Foto: Patrik Lindström
Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi och Martin Johanson, forsknings­ledare vid Högskolan i Dalarna. Foto: Patrik Lindström
Vid Högskolan i Dalarna bedrivs forskning i en tvärvetenskaplig miljö för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteende och samhällsprocesser inom teman som transport och turism såväl som sjukvård och industri.

Forskningsledare Martin Johanson berättar att forskningen är organiserad i profiler som vardera samlar ett antal olika klassiska universitetsämnen. I den han ansvarar för ingår exempelvis företags- och nationalekonomi, statistik, datateknik, kulturgeografi med mera.
– Vi är 70–75 personer som forskar tvärvetenskapligt och nyttoinriktat på både regionala, nationella och internationella sammanhang. Som forskningsledare är jag ansvarig för att allokera och prioritera interna resurser för att stödja våra forskare, samt för att utveckla verksamheten och lyfta de entreprenöriella möjligheterna.
För närvarande har profilen en forskarutbildning i mikrodataanalys med omkring 16 doktorander, förutom ytterligare ett halvdussin som genomför sin utbildning på andra lärosäten. Nästa steg är att etablera en forskarutbildning som fångar upp fler teman, och att stärka samverkan med de stora nationella forskningsfinansiärerna.
– Gränsytan mellan våra profiler kan ge upphov till många spännande initiativ. Det tror vi är intressant både för finansiärer, andra akademiska aktörer och industrin, där vi redan har en mängd gynnsamma samarbeten, säger Martin.

Har fått stor uppmärksamhet
Professor i kulturgeografi, Susanna Heldt Cassel, är ämnesföreträdare för kulturgeografi och turismforskning på högskolan. Sedan tre år leder hon också samverkanscentrumet CeTLeR, Centrum för besöksnäringsforskning.
– Det finns en stark koppling mellan forskning inom samhällsplanering och turismutveckling, där frågor om företagande och regional utveckling knyts samman. CeTLeR startades som svar på ett behov av att nå ut med våra forskningsresultat och att hitta en plattform för samverkan med näringsliv och samhällsorganisationer. Vi bedriver en mycket aktiv forskning som har fått stor uppmärksamhet, vilket jag tror beror på att vi forskar kring frågor som samhällsaktörerna är intresserade av, samtidigt som vi har en balans mellan tillämpning och akademisk relevans. Vi är övertygade om att det är rätt väg för att på allvar få upp dessa frågor på agendan.

Högskolan i Dalarna
Vid Högskolan i Dalarna sker forskning med relevans för näringsliv och samhälle inom flera tematiska profiler. En del handlar om utveckling av metoder och hantering av stora datamängder och en annan om kunskapsutveckling i samverkan med näringsliv och samhällsaktörer. Forskningen sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhället.

Kontakt:
Martin Johanson, Tel: 023-77 89 60, E-post: mjoh@du.se