Presentation
KTH & RISE SICS

Tidskritiska molntjänster – ett måste för framtiden

Publicerad 26 juni 2018
Rebecca Steinert och Dejan Kostic visar upp delar av en tidig TCC-prototyp från RISE ICT Open House tidigare i år.
Rebecca Steinert och Dejan Kostic visar upp delar av en tidig TCC-prototyp från RISE ICT Open House tidigare i år.

Den digitala transformationen av samhället och industrin kräver en väl utbyggd telekominfrastruktur och snabba nätverkstjänster. I ett nära samarbete mellan RISE SICS och KTH utvecklas metoder för att reducera överföringstiderna och hantera de enorma datamängder som genereras.

Den snabba utvecklingen har medfört akuta behov av kortare överföringstider och därmed ökade krav på hantering av nätverkstrafik. Det finns ett flertal utmaningar, inte minst kring komplexa kommunikationssystem och infrastrukturer bestående av uppkopplade sensorer, mobiltelefoni, stamnät och datacenter med stor geografisk spridning. Möjligheten att därtill lagra och hantera data i realtid är en förutsättning för framtidens samhälle.
– Molnet skapar möjligheter att skicka och ta emot data för tidskritiska beslut inom exempelvis transporter eller produktionsflöden inom industrin, men utmaningen ligger i att lösa flaskhalsarna över nätverket till servrarna. Att bara introducera mer bandbredd och hårdvara är inte en hållbar lösning, utan vi utvecklar metoder för att förutsäga hur olika parametrar påverkar överföringshastigheter för att sedan kunna avgöra hur datapaketen bör behandlas och, framförallt, vart de bör skickas för snabbast bearbetning, förklarar Rebecca Steinert, forskningsledare för Network Intelligence Group vid Decisions, Networks and Analytics Lab, RISE SICS.

Blir extremt optimerat
På KTH representeras forskargruppen av professor i Internetworking och chef för högskolans Communication Systems Department, Dejan Kostic. Projektet tilldelades 2016 hela 27 miljoner kronor från SSF och har sedan dess tagit stora kliv framåt.
– Vi har tillsammans utvecklat verktyg för att avgöra hur datacenter hanterar dataförfrågningar. Detta gör vi genom att klassificera trafiken och tidigt i flödet utnyttja programmerbar hårdvara för att sätta etiketter på varje enskilt datapaket som kommer in. På så vis kan paketet skickas direkt till den CPU-kärna som kan hantera det. Kortfattat bygger vi strukturer som genomför arbetet på ett extremt optimerat sätt, vilket därmed höjer överföringshastigheterna dramatiskt – det går upp till 4,7 gånger snabbare! Som följd kommer operatörer att kunna köra sammankopplade nätverksfunktioner i hårdvarans maximala kapacitet. Det öppnar för helt nya tjänster och möjligheter, avslutar han.

KTH – Tidskritiska molntjänster

I projektet Tidskritiska molntjänster samarbetar KTH och RISE SICS kring att göra datormolnet mer effektivt för tidskritisk verksamhet, till exempel interaktion med självkörande bilar i realtid. Detta kan leda till ökad trafiksäkerhet, mer energieffektiva fordon och ett mer effektivt utnyttjande av infrastruktur som exempelvis vägar.
Dejan Kostic: dmk@kth.se
Rebecca Steinert: rebecca.steinert@ri.se