Presentation

SSF bidrar till nya tillämpningar av Big Data

Publicerad 26 juni 2018

Simone Hemm, professor i neuroteknik och Karin Wårdell, professor i medicinsk teknik. Foto: Charlotte Perhammar / LiU
Simone Hemm, professor i neuroteknik och Karin Wårdell, professor i medicinsk teknik. Foto: Charlotte Perhammar / LiU
SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, delar varje år ut över 600 miljoner kronor till svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Ungefär en tredjedel av bidragen går till forskning rörande ICT och beräkningsvetenskap.

SSF har stöttat forskningssverige med ekonomiska bidrag sedan 1994. Under 2017–2021 prioriterar SSF områdena ICT, livsvetenskap och bioteknik samt materialforskning. Inom området Big Data och beräkningsvetenskap har sju projekt tilldelats totalt 200 miljoner kronor.
– Idag genereras det enorma mängder data men oftast vet vi inte vad vi ska göra med den. Det vi däremot vet är att det finns oändligt med tillämpningsområden för alla dessa data. Vi måste bara hitta dem, säger Simone Hemm, professor i neuroteknik vid University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland.

Big Data för kliniskt stöd
Tillsammans med Karin Wårdell, professor i medicinsk teknik vid Linköpings universitet driver hon projektet ”Djup hjärnstimulering: dataanalys för kliniskt stöd”, ett av de sju Big Data-projekt som tilldelats bidrag från SSF.
Genom att studera hur de datamängder som genereras vid elektrisk stimulering av hjärnan kan användas för att skapa ett visuellt stöd för hjärnkirurger hoppas de kunna skapa större förståelse för mekanismerna bakom sjukdomar som Parkinson, essentiell tremor och dystoni. Dessa sjukdomar hindrar den drabbade att röra sig normalt, och det finns stora vinster i livskvalitet om man kan hindra förloppet.
– Behandlingarna fungerar men innebär omfattande undersökningar, operation och uppföljningar. Det vi vill göra är att använda olika tekniker som visualisering, för att underlätta arbetet för sjukvårdspersonalen och därmed göra behandlingarna lite behagligare för patienterna, säger Karin Wårdell och fortsätter:
– Målbilden är att skapa ett atlas över hjärnan som kan tala om vilket område av hjärnan som bör stimuleras – och vilka områden som inte bör stimuleras – för att skapa så god effekt som möjligt. Kirurgerna kommer att kunna se var det statistiskt sett är bäst att placera elektroderna och vilka parametrar som ger bästa möjliga behandling.

Nya metoder för att sammanställa data
Projektet kommer även att studera nya metoder för att organisera och analysera data, något som idag kräver stora resurser.
– Vi har data för varje enskild patient, och varje hjärna är unik. Vår utmaning är hur vi hittar en gemensam referens som olika patienters data kan jämföras mot. Det är stora mängder data som ska bearbetas och kategoriseras, och utan SSF:s finansiering skulle projektet inte vara möjligt i samma omfattning, säger Simone Hemm.

SSF – Big Data
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med över 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Projektet ”Djup hjärnstimulering: dataanalys för kliniskt stöd” har tilldelats 21 miljoner kronor från SSF och kommer att pågå i fem år. Även Umeå universitet, Harvard School of Medicine samt DBS-enheter i Frankrike och London deltar i projektet.