Presentation

Säkra och privata anslutningar i smarta miljöer vid KTH

Publicerad 26 juni 2018
Panagiotis Papadimitratos, professor i kommunikationsnät med inriktning mot systemsäkerhet vid KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Panagiotis Papadimitratos, professor i kommunikationsnät med inriktning mot systemsäkerhet vid KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen

Det finns goda anledningar att anamma smarta enheter och miljöer, men för närvarande är dessa lösningar sårbara ur såväl säkerhetssom integritetssynpunkt. SURPRISE tar ett helhetsgrepp för att adressera dessa sårbarheter och siktar på att göra nästa generations smarta miljöer säkra.

I dagens samhälle växer antalet enheter som är anslutna till olika nätverk stadigt. Människor världen runt förväntar sig redan att ha omedelbar tillgång till tjänster och information samtidigt som efterfrågan på snabbare och bättre uppkopplingar ökar snabbt. Just nu står vi i begrepp att omvandla den fysiska världen på samma sätt, vilket omfattar allt från smarta bilar till smartphones, övervakning av kroppsfunktioner och smarta hem, men det för med sig nya utmaningar. Det KTH-ledda projektet Secure and Private Connectivity in Smart Environments (SURPRISE) avser att möta dessa utmaningar, särskilt de som gäller brister i säkerheten.

– Vi studerar hur vi på bästa sätt kan hantera verkliga problem genom att designa, implementera, analysera och utvärdera säkerhet i den kommande generationen av nätverkssystem. Det gör vi genom att kombinera verktyg och metoder från olika vetenskaper för att göra nya system, hårdvara och programvara säkra i grunden, samtidigt som vi kan dra nytta av den nya tekniken, säger Panagiotis Papadimitratos, professor i kommunikationsnät med inriktning mot systemsäkerhet vid KTH, som leder projektet.

Drar nytta av samarbeten
Efter att ha fått ett omfattande anslag från SSF har Papadimitratos kunnat nätverka med andra grupper och forskare för att skapa en bredare kontext för forskningen. Han säger att SURPRISE är ett ambitiöst projekt och att det är positivt att gruppen har blivit spindeln i nätet som för samman en konstellation av expertis och inriktningar från de olika disciplinerna.
– Säkerhet är alltid en kapprustning; du måste hela tiden överväga huruvida behovet av säkerhet och integritet riskerar att kompromettera funktionaliteten på den tjänst eller produkt du använder eller utvecklar. Vi drar stor nytta av stödet från SSF och våra samarbeten när det gäller att ta informerade beslut var man lämpligast drar gränsen mellan integritet och funktion. Vi ser fram emot spännande resultat!

KTH – CyberSec SURPRISE
Projektet SURPRISE har ett både avancerat och pragmatiskt angreppssätt kring praktiska säkerhets- och integritetslösningar för smarta miljöer. Forskargruppen utvecklar lösningar som katalyserar en bred uppsättning applikationer och tjänster och som grundar sig på noga utforskade och rigoröst utvärderade komponenter.

E-post: papadim@kth.se
Web: people.kth.se/~papadim