Presentation

Proteinforskning underlättar upptäckt av neurodegenerativa sjukdomar

Publicerad 26 juni 2018

Tara Hessa, forskningsledare på institutionen för biokemi och biofysik.
Tara Hessa, forskningsledare på institutionen för biokemi och biofysik.
Sedan 2015 bedrivs forskningsprojektet Protein Kvalitetskontroll, lett av forskaren Tara Hessa vid institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet. Forskningsprojektet, som pågår fram till 2020, fokuserar på att kartlägga orsaken till felveckade proteiner i cellmembranet. Forskningsresultatet kan göra det lättare att upptäcka kroniska och neurodegenerativa sjukdomar på ett tidigt stadium.

Hälften av alla proteiner som produceras inuti celler trafikeras från cytosolen till membranomgivna organeller, som det endoplasmatiska nätverket. Dessa proteiner måste veckas på rätt sätt för att de ska utföra sin funktion. När proteiner inte veckas på rätt sätt, på grund av genetiska mutationer, cellstress eller andra yttre faktorer, aggregeras de i kroppen. Det kan i förlängningen leda till sjukdomar som diabetes typ 2 eller allvarliga neurodegenerativa sjukdomar som demens.

Nedbrytning av fellokaliserade proteiner
– Mekanismen bakom hur celler känner igen felveckade sekretoriska och membranproteiner och eliminerar de toxiska effekterna av en viss typ av fel i proteinproduktionen är okänd. Målet med forskningsprojektet är därför att undersöka hur proteiner veckas medan de syntetiseras på ribosomer och vilka kontrollmekanismer som upprätthåller korrekt proteinveckning. Vi vill undersöka detta kontrollsystem genom att identifiera nya komponenter och förstå mekanismen bakom maskineriet som sköter nedbrytning av fellokaliserade proteiner, säger Tara Hessa, forskningsledare på institutionen för biokemi och biofysik.

Kan leda till banbrytande läkemedel
Enligt WHO finns det idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och 47 miljoner i hela världen. Genom att undersöka de grundläggande stegen i och mekanismen bakom hur cellen känner igen hur felveckade proteiner bildas och förstörs, kommer vi att förbättra vår kunskap om hur vi kan behandla dessa sjukdomar i framtiden. Visionen är att läkemedelsbranschen så småningom tar sig an forskningsresultaten och arbetar vidare med dem, med målsättningen att utveckla nya banbrytande läkemedel som kan bidra till att demens och andra neurodegenerativa sjukdomar kan förebyggas på ett tidigt stadium.
– Hittills har vi studerat två modellprotein som orsakar olika former av demens. Parallellt studerar vi hur den här typen av mutationer påverkar individers insulinnivå utifrån hur cellen hanterar och förstör de felveckade proteinerna. Vi strävar också efter att avgöra strukturen för proteinet BAG6, ett protein som hjälper till att eliminera felveckade proteiner, säger Tara Hessa.

SU – Proteinkvalitetskontroll
Forskningsprojektet Protein Kvalitetskontroll beviljades medel från SSF 2014 och kom igång ordentligt året därpå. Finansieringen från SSF har varit helt avgörande för att forskningsprojektet ska kunna utvecklas.
www.su.se