Mobilitet mellan verksamheter blir hävstång för kunskapsspridning

Publicerad 26 juni 2018
Text: Anette Bodinger

Joakim Amorim, programchef hos SSF.
Joakim Amorim, programchef hos SSF.
Rörlighet mellan akademi och näringsliv är en hävstång för att sprida kunskap och nyttiggöra forskning. Strategisk mobilitet ger forskare möjlighet att ”gästarbeta” i en annan sektor och därmed bidra till utveckling och förståelse för sektorernas olika villkor.

SSF utlyser för tolfte året i rad bidrag för sitt innovativa program Strategisk Mobilitet. Det förenklar för forskare från industrin eller akademin att under en period arbeta hos den andra parten.
Stiftelsen avsätter årligen 15 miljoner kronor till programmet vilket brukar räcka till cirka 15 bidrag. Bidraget finansierar mellan fyra och tolv månaders forskning, som även kan förläggas på deltid, med motsvarande förlängning av projektet.
– Programmet har under de gångna åren gett såväl stora som små företag möjlighet att med hjälp av en gästforskare på plats vässa sina produkter eller tjänster ytterligare i syfte att öka sin konkurrenskraft. Det fungerar också åt andra hållet, så att en industriforskare spenderar tid på ett lärosäte som därmed kan höja relevansen i sin akademiska forskning, säger Joakim Amorim, programchef hos SSF.

Står för lönekostnad
Programmet förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden för den som byter. Nytt för i år är att även forskare från offentlig sektor utanför akademin kan söka. Myndigheter, landsting, sjukhus och kommuner kan räknas som ”näringslivspart” i de fall den sökande kan motivera hur det stärker Sveriges framtida konkurrenskraft.
För att vara behörig sökande ska gästforskare under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.