Medicinsk teknik nytt SSF-program

Publicerad 26 juni 2018
Text: Cristina Leifland, Foto: Gonzalo Irigoyen

Inger Florin, forskningssekreterare och Lars Hultman, vd på SSF.
Inger Florin, forskningssekreterare och Lars Hultman, vd på SSF.
Medicinsk teknik är ett område som är av stor strategisk betydelse och där Sverige har förutsättningar att utveckla framgångsrika produkter och tjänster. SSF lanserar därför Med-X, ett nytt program som bygger på tvärvetenskaplig forskning.

Idag finns miljontals medicinsk-tekniska produkter globalt och Sverige ligger i topp tre när det gäller att söka patent inom området. Därför finns goda möjligheter för Sverige att öka sin marknadsandel och få ett stort exportöverskott. Programmet Med-X vill ge förutsättningar för konvergerande forskning där medicin möter it-, teknik- eller materialforskning och skapar helt nya kraftfält, där Sverige kan ta en ledande position.
– Vetenskapsdriven innovation inom medicinsk teknik är nyckeln till framtida marknader inom hälso- och sjukvården. Tvärvetenskaplig forskning är ett av stiftelsens kännemärken och med det här programmet går vi ett steg längre, säger Lars Hultman, vd på SSF.
En viktig poäng med programmet är att hålla öppet för alla de olika idéer som forskarna har för nya kombinationer av forskningsdiscipliner.
– Vi utgår från medicin, i övrigt är innehållet inte specifikt definierat. Områdena skulle kunna vara bio-elektronik, bio-nanosystem, bio-mjukvara, bio-robotik eller bio-material. Den här forskningen ska föra samman forskningsområden som tidigare ofta varit åtskilda, vilket skapar ett stort mervärde, berättar forskningssekreterare Inger Florin.

Nya tillämpningar
Förebyggande hälsoarbete, diagnostisering, kontroll eller behandling av sjukdomar är tänkbara tillämpningar. Ytterst handlar det om att förbättra livskvaliteten för människor som lider av olika sjukdomar och funktionsnedsättningar med hjälp av moderna och effektiva tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården.
– Det handlar om oss alla, att vi ska må bra och att svensk ekonomi utvecklas, menar Inger Florin och Lars Hultman.
De framhåller att med denna breddning av begreppet tvärvetenskap vill SSF även uppmuntra forskare att våga sig utanför den vanliga ”komfortzonen” och söka nya samarbeten.
Förutom akademiska forskare knutna till universitet, högskola eller forskningsinstitut ska varje projekt innefatta samarbete med industrin, myndigheter eller andra relevanta organisationer, exempelvis sjukhus. Till skillnad mot andra SSF-program finns krav på en mindre del medfinansiering för dessa samarbetspartner.
– Det är en strategisk faktor att få med industrin och vi vill uppmuntra dem och andra partner att ta en mer aktiv roll, förklarar Lars Hultman.
Varje projekt måste också ha både kvinnliga och manliga sökande och varje projekt ska ha ett dubbelt ledarskap, en från vardera vetenskaplig disciplin. Inger Florin och Lars Hultman uppmuntrar forskarna att knyta till sig partner från praktik och tillämpningar, som sjukhus och företag.

Knyta nya band
Utlysningen av Med-X ligger nu ute på SSF:s hemsida. Bidrag beviljas på mellan 20 och 35 miljoner kronor, fördelade på fem år. Sista ansökningsdag är 20 november i år och projektstart beräknas till september 2019.
– Projekten ska innehålla vetenskaplig kvalitet och relevans för ett troligt genomslag i samhället och förhålla sig till utmaningar och möjligheter med det dubbla ledarskapet. Man ska engagera och integrera de olika grupperna och intressenterna mot projektmålen. Här gäller det att se utanför sina upparbetade nätverk för att hitta kompletterande kolleger och inte minst att bygga in upptäckarlusta och innovationsanda.