Presentation
Biomaterial

Framtidens koncept för svårläkta sår utvecklas i Göteborg

Publicerad 26 juni 2018
Margarita Trobos, Erik Gerner och Sofia Almqvist.
Margarita Trobos, Erik Gerner och Sofia Almqvist.

I ett forskningsprojekt som Göte­borgs universitet bedriver i samverkan med Mölnlycke utforskas nya alternativa behandlingar vid infektioner orsakade av biofilmsbildande mikroorganismer i kroniska sår. Det fyråriga projektet stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Cirka 1,5 procent av befolkningen kommer att ha ett kroniskt sår under sitt liv. Flera av dessa sår är svårläkta på grund av närvaron av bakterier och ett dysfunktionellt reglersystem för inflammation och vävnadsregeneration.
Bakterier kommunicerar med varandra med signalsubstanser som styr deras sjukdomsalstrande förmåga vilket resulterar i produktion av toxiner samt biofilm, samhällen av aggregerade bakterieceller. Svårläkta sårinfektioner orsakas av biofilm som är upp till 1 000 gånger mer resistenta mot antibiotika än enskilda bakterier.
– Vår forskning fokuserar på kroniska biofilminfektioner för att utveckla en alternativ behandling till antibiotika, baserad på att hämma kommunikationen mellan bakterierna och därigenom minska bakteriell toxicitet och biofilmsbildning. Bakterier skulle bli mindre sjukdomsframkallande och mer mottagliga för vårt eget immunförsvar och andra antimikrobiella medel, säger Margarita Trobos, Assistant Professor på biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet.

Partnerskap med Mölnlycke
Målet med projektet, som är på sitt första år, är att utveckla ett koncept som minskar bakteriernas toxicitet utan att döda dem, och genomförs av industridoktoranden Erik Gerner, med Margarita Trobos, Sofia Almqvist, Maria Werthén och Peter Thomsen som handledare.
Partnerskapet med Mölnlycke är en viktig förutsättning för att så småningom kunna utveckla ett sårläkningskoncept som kan nå patienten. Mölnlyckes gedigna kompetens och erfarenhet av sårläkning i kombination med Göteborgs universitets långa forskningstradition kring materialytor, vävnadsreaktioner och biofilminfektioner skapar goda förutsättningar för en hållbar samverkan mellan vetenskaplig expertis och industriell utveckling.
– Sjukvården är i stort behov av alternativ till antibiotika som inte riskerar att leda till resistens, i synnerhet eftersom multiresistenta bakterier blir allt vanligare. Vi är glada att regionens starka kompetens kan samverka i ett sådant här viktigt område för patienters, sjukvårdens, och hela samhällets bästa, säger Sofia Almqvist, gruppchef för antimikrobiella material och koncept på Mölnlycke.

Biomaterial

Göteborgs universitet – avdelningen för biomaterialvetenskap vid Sahlgrenska akademin är världsledande inom biomaterial och osseointegration, och ansvarar för forskning och utbildning inom biomaterialvetenskap och regenerativ medicin.
www.biomaterials.gu.se

Mölnlycke är en världsledande leverantör av produkter och lösningar för sårbehandling, trycksår, infektionsprevention och kirurgi, som hjälper vårdpersonal uppnå de bästa patient­relaterade, kliniska och ekonomiska resultaten.
www.molnlycke.com