Presentation

CAMP ska göra Sverige världsledande på avancerade terapier

Publicerad 26 juni 2018

Professor Mikael Wiberg, styrelse­ordförande och professor Matti Sällberg, föreståndare för CAMP. Foto: Gonzalo Irigoyen
Professor Mikael Wiberg, styrelse­ordförande och professor Matti Sällberg, föreståndare för CAMP. Foto: Gonzalo Irigoyen
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) har stor potential att generera helt nya sätt att behandla sjukdomar. Centre for Advanced Medical Products (CAMP) fokuserar på den vetenskap, teknik och infrastruktur som krävs för att implementera ATMP från laboratorium till klinisk praktik.

I samarbete med Vetenskapsrådet investerar Vinnova över 100 miljoner kronor på uppbyggnad av tre nya centrum för att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom biologiska läkemedel. Ett av dessa centrum är CAMP, som bland annat optimerar tillverkningsprocesser för avancerade terapier.

Skapar struktur
– För att Sverige ska kunna bli världsledande på avancerade terapier krävs en bred samverkan mellan sjukvård, akademi och läkemedelsindustri, vilket vi har initierat. En viktig uppgift är att ta oss an de organisatoriska utmaningarna för utveckling inom ATMP-fältet, optimera tillverkningsprocesser, arbeta med logistikfrågor och skapa en välfungerande värdekedja för tillverkning och distribution av avancerade terapier av hög kvalitet, säger professor Matti Sällberg, föreståndare för CAMP.
– Målsättningen är att CAMP ska utvecklas till ett internationellt erkänt centrum med fokus på tillväxt i industrin och SME-företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat, säger professor Mikael Wiberg, styrelseordförande för CAMP, som koordineras av Umeå universitet i samverkan med samtliga sju svenska universitetssjukhus, läkemedelsbolag samt akademin.

Bygger vidare på vävnadsdirektivet
CAMP arbetar även med regulatoriska frågor utifrån ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Det handlar om att hitta långsiktiga modeller som involverar läkemedelsindustrin, akademin och sjukvården. CAMP startade formellt i januari 2018 men baseras på den infrastruktur för avancerade terapier som byggts upp på samtliga svenska universitetssjukhus sedan vävnadsdirektivet introducerades 2008.
– Camp är en fortsättning på det arbetet, men vi knyter ihop dessa regioner med industri och akademi till ett nationellt nätverk. Sverige har mycket goda förutsättningar att bli världsledande på biologiska läkemedel – med rätt struktur och koordinering, vilket vi hoppas att CAMP kan stå för, säger Mikael Wiberg.

Centre for Advanced Medical Products
Centre for Advanced Medical Products (CAMP) fokuserar på den vetenskap, teknik och infrastruktur som krävs för att implementera ATMP från laboratorium till klinisk praktik. Centret tar sig också an, i samverkan med Swelife, de system och organisatoriska utmaningar som har identifierats som hinder för utvecklingen inom ATMP-fältet i Sverige.