Samarbete för världsledande mikroskopi

Publicerad 28 juni 2017

För att få en miljö fri från vibra­tioner gjuts en betongplatta på en sandbädd direkt på berggrunden. Foto: Niklas Björling
För att få en miljö fri från vibra­tioner gjuts en betongplatta på en sandbädd direkt på berggrunden. Foto: Niklas Björling
Ett av världens mest avancerade elektronmikroskop finns snart vid Stockholms universitet. I anslutning till satsningen lanseras samarbetet CEM4MAT, för att på bästa sätt utnyttja mikroskopen i regionen.

Gunnar Svensson, prefekt vid MMK, Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Gunnar Svensson, prefekt vid MMK, Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Den omfattande ombyggnationen för att hysa det känsliga nya instrumentet är redan i gång. Sedan tidigare finns fyra transmissionselektronmikroskop vid Institutionen för material- och miljö­kemi (MMK), Stockholms universitet. Det nya mikroskopet är en satsning på spetskompetens.
– När det levereras kommer det att vara det mest moderna i världen. För att attra­hera duktiga forskare behöver vi den här satsningen. Stockholms universitet är redan väldigt framstående inom materialkemi, nu kan vi ytterligare förstärka attraktionskraften, säger Gunnar Svensson, prefekt vid MMK.
Med det nya mikroskopet kan forsk­arna se var varenda atom sitter i nanopartiklar. Till exempel kommer det att gå att titta närmare på polymerer som cellulosa, eller förstå katalysatorer och batterier bättre.
I juni lanserades samarbetet CEM4MAT, Centre of Electron Microscopy for Materials Sciences. Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH och forskningsinstitutet Swerea KIMAB har alla egna elektronmikroskop och olika specialistkompetens. Genom sam­arbetet ska alla lära av varandra och utnyttja instrumenten fullt ut. Även det regionala näringslivet kommer att ha nytta av satsningen.

Alla typer av användare
– Vi tydliggör och synkroniserar. Vi ska visa vilka kurser som finns inom elektronmikroskopi, ha gemensamma workshops och samla specialister. CEM4MAT ska fånga upp alla typer av användare, företagspartners är också välkomna. Bara vi lär känna varandra och träffas ofta kommer det att bli lätt, säger Gunnar Svensson.
Finansieringen för starten av CEM4MAT kommer från en samverkanscheck från Stockholms universitet, och övriga samarbetspartners har sedan bidragit. Varje partner äger sina egna instrument och bidrar med personal. Investeringen för Stockholms universitets nya mikroskop beräknas landa på totalt 50 miljoner kronor.
– Vår vision är att vårt nya mikroskop och CEM4MAT ska bli så framgångsrikt att vi i framtiden kan attra­hera externa medel för driften, säger Gunnar Svensson.

CEM4MAT
CEM4MAT, Centre of Electron Microscopy for Materials Sciences är ett forskningssamarbete runt transmissionselektronmikroskopi (TEM). Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH och Swerea KIMAB ingår i CEM4MAT.
www.cem4mat.se

www.cem4mat.se