RISE – nationell aktör som ger avtryck

Publicerad 28 juni 2017
Text: Anette Bodinger

Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Sara Burman
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Sara Burman
– Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften för näringsliv och offentlig sektor. Gemensamt för de förändringar vi bidrar till är att de ligger ganska nära i tiden men har långsiktighet i fokus, RISE ska vara en nationell aktör som ger avtryck, säger Pia Sandvik, vd.

RISE Research Institutes of Sweden övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. Sedan drygt ett år tillbaka, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut som även äger 43 procent av institutskoncernen Swerea. RISE har 2200 anställda på över 30-talet orter i Sverige och Europa.
Institutet verkar i gränslandet mellan högskolans forskning och näringslivets utveckling, en mycket viktig roll, enligt vd Pia Sandvik.
– Vår uppgift är att bygga upp, förädla och förmedla behovsmotiverad forskning och utveckling samt innovation, med målet att skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle. Vi samverkar ofta med universitet och högskolor för att tillsammans hitta lösningar.

Bred bas
Som industriforskningsinstitut vilar RISE på en bred bas. Forskningsområdena omfattar allt från samhällsbyggnad, skog, transport och material till ICT, biovetenskap och hälsa.
– Vår verksamhet omfattar bland annat ett hundratal test- och demonstrationsanläggningar där idéer, innovationer och prototyper kan testas och utvecklas, antingen i full volymskala eller som piloter för att säkerställa processer eller produkter.
Ett färskt exempel är Sveriges första slurry-hydrokracker för skogsbaserad grön diesel som Pia Sandvik var med och invigde i mitten av maj. Bakom anläggningen står ett konsortium bestående av RISE ETC, Preem, Chalmers och entreprenörsbolaget SunCarbon.
– Krackern är placerad vid RISE Energy Technology Center där akademi, institut och näringsliv ges möjlighet att studera hela värdekedjan från råvara till biodiesel. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av biodrivmedel baserade på lignin, vilket är en förnybar råvara.

Brygga till akademin
Pia Sandvik påpekar att det idag görs stora satsningar på forskningsinfrastruktur i Sverige.
– Jag tänker på MAX IV och sedan även ESS, där jag ser att RISE har en viktig roll att spela som en aktör och brygga till universitet och näringsliv. Det stora antalet testbäddar inom RISE bygger på att vi har djup kompetens i att förstå behov och planera tester för att verifiera, säkerställa och utföra olika forskningsprojekt. I nästa steg kan vi utvärdera utfallen för att sedan bygga kompetens och ett strukturellt kapital kring innovationen. Detta är värdefull erfarenhet och kunskap som vi även skulle kunna använda på MAX IV.
Om tio år ser Pia Sandvik RISE som en ännu tydligare aktör i innovationssystemet.
– Redan under det första året har vi satt RISE på den nationella kartan och även lyckats skapa en plattform i Bryssel. Om tio år är jag övertygad om att vi kan vi se tillbaka på projekt där vi i samverkan med företagen varit med och utvecklat en del av morgondagens teknologier som gett stort avtryck, både inom det aktuella teknikområdet och samhället i stort.